Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Weiland%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Weiland%20klein.png
Nieuws
28 november 2019
​​RvS brengt adviezen uit in stikstofdossier
De Raad van State heeft een drietal belangrijke adviezen uitgebracht in het stikstofdossier. Tegelijkertijd zien we onze angst bewaarheid dat de door het kabinet voorgestelde stikstofboekhouding t.b.v. de woningbouw nog heel veel bezwaren kent en vermoedelijk daardoor niet snel geïmplementeerd zal zijn.

Op dinsdag 26 november heeft de Raad van State (RvS) een drietal belangrijke adviezen uitgebracht in het stikstofdossier. Tegelijkertijd verscheen de tekst van de Spoedwet aanpak Stikstof en de vraag van BZK om voorlichting van de RvS over o.a. het instellen van een drempelwaarde.

Zoals eerder bekend uit de berichtgeving van het kabinet heeft de woningbouw een aparte plek gekregen in de Spoedwet. Ook de RvS onderschrijft in haar advies dat het benoemen van een dergelijke aparte categorie voor woningbouw in de wet met beperkte stikstofuitstoot goed mogelijk is, ook in relatie met een drempelwaarde. In die zin is onze lobby zeer succesvol geweest. Tegelijkertijd zien we onze angst bewaarheid in het advies van de RvS dat de door het kabinet voorgestelde stikstofboekhouding t.b.v. de woningbouw nog heel veel bezwaren kent en vermoedelijk daardoor niet snel geïmplementeerd zal zijn.

Tot vandaag 11.00 uur mochten de Tweede Kamerleden schriftelijk vragen stellen over de Spoedwet aanpak Stikstof. De NEPROM heeft hen inmiddels daarbij van de nodige achtergrondinformatie en vragen voorzien, onder andere gericht op een concrete planning, maatregelen om de vergunningverlening weer op gang te krijgen en vragen naar (andere) mogelijkheden om de stikstofdepositie omlaag te krijgen. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Ten eerste adviseerde de RvS over de instelling van een drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. Die mogelijkheid bestaat. De RvS is erg terughoudend en kritisch over de invulling en uitwerking. Zij wijst op het belang van een bijbehorend gebiedsgericht maatregelenpakket. Dat moet geloofwaardig en effectief zijn en gerelateerd aan de instandhoudingsdoelen en de kritische depositiewaarde van het specifieke gebied. Er hoort een ecologische onderbouwing bij. Ook in haar (tweede) advies over de Spoedwet aanpak Stikstof zien we dezelfde lijn ten aanzien van de drempelwaarde terug: ‘Het is niet eenvoudig’. Voor het overige vindt de RvS vooral dat inzicht in de werking en verwachte effecten van de in de wet opgenomen voorstellen ontbreken. Ook ten aanzien van het voorgestelde stikstofregistratiesysteem zou nog te veel onduidelijkheid bestaan.

Tenslotte ging zij in op het initiatiefwetsvoorstel van de PVV om de (natuur)vergunningplicht een half jaar uit te schakelen. Als verwacht luidde het antwoord dat dat juridisch niet kan.  

Meer informatie bij Nicolette Zandvliet.