Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/Overtoom286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/Overtoom286.jpg
Nieuws
1 maart 2019
​Duurzaamheid en de Crisis- en herstelwet
In Amsterdam gelden sinds kort aangescherpte EPC-eisen. VVD en CDA hebben hierbij kanttekeningen geplaatst tijdens een recent debat met de Minister over energiebesparing en energieprestaties.

NEPROM-leden werken voor kopers en huurders aan de toevoeging van duurzame huizen aan de woningvoorraad. Niet alleen vanwege het extra wooncomfort of de reductie van energielasten, maar ook met het oog op de toekomst. Initiatiefnemers lopen in de huidige oververhitte markt echter steeds vaker tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan bij het voldoen aan zwaardere en gestapelde kwaliteitseisen; specifiek op het gebied van duurzaamheid. Plannen blijken daardoor vaker onrealiseerbaar.

In april 2018 heeft de NEPROM daarom in relatie tot de 17e tranche van de Crisis- en Herstelwet een brief gestuurd aan de Minister en de Tweede Kamer, waarin de NEPROM waarschuwt voor de onwenselijke effecten van aanscherping van duurzaamheidseisen. Een motie van de VVD hierover is destijds verworpen (kamerstuk 32 127 nr. 228). Op grond van de 17e tranche van de Chw zijn daarom bijvoorbeeld in Amsterdam sinds kort aangescherpte EPC-eisen geldend. VVD en CDA hebben hierbij kanttekeningen geplaatst tijdens een recent debat met de Minister over energiebesparing en energieprestaties. Zij vragen zich af of de Chw zo bedoeld is. De Minister heeft toegezegd snel en schriftelijk te reageren op deze vraag.

Het is goed dat de NEPROM-argumenten zo wederom gehoor vinden. Wij informeren je over het antwoord van de Minister zodra haar brief openbaar is. Vragen of suggesties? Daarvoor kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335)