Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ondergrondsecontainer.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ondergrondsecontainer.jpg
Nieuws
1 mei 2019
​Kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet
Recent heeft de NEPROM in twee uitgebreide brieven gereageerd op het concept Aanvullingsbesluit Grondeigendom en een Nota van wijziging van de Aanvullingswet grondeigendom.

​Recent heeft de NEPROM in twee uitgebreide brieven gereageerd op het concept Aanvullingsbesluit Grondeigendom en een Nota van wijziging van de Aanvullingswet grondeigendom. In het Aanvullingsbesluit is het kostenverhaal nader uitgewerkt. De NEPROM vindt dat de begrippen 'inbrengwaarde' en 'waardevermeerdering' niet goed worden gedefinieerd, en heeft haar zorgen geuit over de uitbreiding van de kostensoortenlijst. Kopers van nieuwbouwwoningen dreigen zo op draaien voor o.a. de kosten van de energietransitie, ongeclausuleerde kwaliteitsverbeteringen en zaken waarvoor zij via lokale belastingen al betalen (als ondergrondse vuilcontainers).

De Nota van wijziging beoogt het recent in de Omgevingswet geschrapte artikel 6.24 Wro opnieuw te introduceren. Dat gaat over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. In de voorgestelde vorm leidt dit tot betaalpla​nologie en baatafroming. De NEPROM verzet zich daarom tegen het voorstel, en we vragen om een nadere inkadering.

Voor vragen of suggesties kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).

Tags