Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Buurtbatterij.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/Buurtbatterij.jpg
Nieuws
17 mei 2019
​Meer experimenteerruimte voor buurtenergienet
De door het Ministerie van EZK opgezette nieuwe experimenteerregeling Wet Voortgang Energietransitie is openbaar, en wordt beschreven in een algemene maatregel van bestuur.

De door het Ministerie van EZK opgezette nieuwe experimenteerregeling Wet Voortgang Energietransitie is openbaar, en wordt beschreven in een algemene maatregel van bestuur. In de eerdere regeling zijn ontheffingen verleend aan projecten die elektriciteit wilden leveren aan eigen leden en een eigen buurtenergienet in beheer wilden nemen. In de nieuwe regeling zijn diverse verruimingen opgenomen. Er worden ook meer doelen beoogd, zoals energiebesparing, reductie CO2 uitstoot uit fossiele bron, efficiënter gebruik van het net, praktijkkennis opdoen over marktmodellen en tariefregulering. Ontheffingen worden beschikbaar voor bijna alle rechtspersonen en een grotere omvang van experimenten wordt toegestaan. Experimenten worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan bovengenoemde doelen, en op de mate waarin afnemers worden betrokken en het draagvlak voor de werkwijze van het experiment wordt vergroot.
 
De NEPROM organiseert binnenkort een kennisbijeenkomst over de nieuwe experimenteerregeling. We gaan dan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die de verbreding van de experimenteerruimte in het kader van de wet VET biedt bij nieuwbouw pilotprojecten, waarbij leden aan de slag willen met een eigen buurtenergienetwerk met eigen opslagcapaciteit (buurtbatterij), bi-directionele autolaadpalen en dergelijke.

De regeling moet nog door de 2e en 1e kamer worden goedgekeurd en vervolgens door de Raad van State. Dat zal niet eerder zijn dan in het derde kwartaal. De eerdere oproep van de NEPROM om met pilots mee te doen heeft tot een aanzienlijk aantal reacties geleid.

Meer informatie bij Sander Voogt.