Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Geld%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Geld%20website.png
Nieuws
6 juli 2020
​NEPROM-reactie afbakening financiële bijdragen
De NEPROM heeft ingesproken in het kader van de consultatieronde. Zij wijst niet alleen op de gevolgen voor de onderwerpen betaalbaar wonen, woonlasten, woningbouwproductie en woningbouwprogramma’s, maar doet ook concrete voorstellen tot verdere afbakening van de regeling.

In het kader van de Aanvullingswet grondeigendom is destijds en ondanks het nodige tegengeluid van de NEPROM, ingestemd met een amendement van de heer Ronnes (CDA) c.s. Dat maakt het voor gemeenten vanaf 1 januari 2022 mogelijk in een omgevingsplan regels te stellen over afdwingbare financiële bijdragen voor verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De verdere uitwerking moest nog gebeuren in een nadere Algemene Maatregel van Bestuur. Bovengenoemde regeling lag tot en met 7 juli a.s. ter inspraak. De NEPROM heeft ingesproken in het kader van de consultatieronde. Wij wijzen in onze brief niet alleen op de gevolgen voor betaalbaar wonen, woonlasten, woningbouwproductie en woningbouwprogramma’s, maar we doen ook concrete voorstellen tot verdere afbakening van de regeling en we herhalen ons verzoek om onder leiding van het Instituut voor Bouwrecht met andere stakeholders verder te werken aan een goede regeling. We wijzen in ons schrijven op het grote risico van betaalplanologie en baatafroming, en op het ontbreken van een evenwichtige regeling die de onderhandeling tussen gemeenten en projectontwikkelaars goed stroomlijnt.