Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Lucht%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Lucht%20klein.png
Nieuws
13 februari 2020
​NEPROM reageert op Schone Lucht Akkoord
In het kader van een consultatieronde heeft de NEPROM een brief gestuurd over het ondertekende Schone Lucht Akkoord. Met 46 gemeenten en provincies heeft minister Van Veldhoven een pakket van maatregelen afgesproken om de lucht in Nederlander gezonder en schoner te maken.

In het kader van een consultatieronde heeft de NEPROM een brief gestuurd over het ondertekende Schone Lucht Akkoord. Met 46 gemeenten en provincies heeft minister Van Veldhoven een pakket van maatregelen afgesproken om de lucht in Nederlander gezonder en schoner te maken.

De NEPROM steunt de doelstelling op hoofdlijnen. Het is belangrijk dat luchtkwaliteit voldoende aandacht krijgt. Wel adviseert zij de minister een meer integrale en nationale aanpak te overwegen. Die dreigt nu versplinterd te raken omdat ook bijv. ten aanzien van stikstof aparte beleidstrajecten lopen. Bovendien gaat het akkoord uit van een sterke mate van decentralisatie. En de NEPROM wil van de minister weten of de afgesproken maatregelen extra hindernissen en kosten betekenen voor de woningbouw. Dit sluit aan bij vragen die vanuit de Tweede Kamer zijn gesteld over dit onderwerp. Ook daar worden die zorgen gedeeld. Voor vragen over dit onderwerp kan je terecht bij Nicolette Zandvliet.