Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png
Nieuws
7 mei 2020
​NEPROM trekt zich terug uit plankostenscan
De NEPROM reageerde eerder kritisch op de –naar onze mening– onvoldragen consultatieversie van de plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling. In het bijna definitieve resultaat is onze inbreng veel te weinig meegenomen. Wij kunnen hier zo niet mee instemmen en hebben ons teruggetrokken.

Vanaf september 2019 heeft de NEPROM onder hoge tijdsdruk meegewerkt aan een nieuwe plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling. Er is een onvoldragen versie voorgelegd voor consultatie, waarop wij kritisch hebben gereageerd. Door de grote tijdsdruk is nooit goed gesproken over de vraag wat organische gebiedsontwikkeling is. Pas nu, na de consultatie, spreekt BZK zich hier expliciet over uit. Organisch ontwikkelen kan alles zijn tussen passief faciliteren en buitengewoon actief sturen op marktinitiatieven. Daarmee verwordt organische gebiedsontwikkeling in onze ogen tot een soort oneindige integrale ontwikkeling zonder fatsoenlijke waarborgen voor initiatiefnemers. Naar onze overtuiging is onze inbreng veel te weinig meegenomen en wij kunnen daardoor niet instemmen met het resultaat. Wij hebben ons daarom teruggetrokken uit het overleg en zullen ook niet meewerken aan de handreiking 'Kostenverhaal en financiële bijdragen'. Dit hebben we het ministerie per brief laten weten.

Tags