Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/NOVI%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/NOVI%20website.png
Nieuws
9 juli 2020
​Nieuw sturingsconcept voor inrichting Nederland
Co Verdaas en Friso de Zeeuw presenteren een nieuw sturingsconcept om de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in samenhang tot uitvoering te brengen.

Co Verdaas en Friso de Zeeuw presenteren in de publicatie "Na Wild West en sciencefiction op zoek naar de juiste film" een nieuw sturingsconcept om de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat in samenhang tot uitvoering te brengen.

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het Rijk de hoofdlijnen van de ruimtelijke opgaven op het gebied van woningbouw, energietransitie, mobiliteit, toekomst landelijk gebied, duurzame economische groei en klimaatadaptatie uiteengezet. De opgaven zijn duidelijk, maar een visie hoe deze het beste in samenhang tot uitvoering kunnen worden gebracht ontbrak vooralsnog.

Verdaas en De Zeeuw stellen in de publicatie dat publieke, private en maatschappelijke partijen door middel van een gezamenlijk opgezette regionale investeringsagenda (RIA) het beste in staat zijn om de NOVI-opgaven integraal op te pakken. Dit vereist een hoge mate van samenwerking van regionale partijen. Door te werken met een gezamenlijke investeringsagenda worden meekoppelkansen - en daarmee de kwaliteiten en ontwikkelpotentie van een regio - optimaal benut. Verder wordt zo inzichtelijk gemaakt welk deel van de investeringen niet door de regio gedragen kan worden en waar een beroep op Rijksmiddelen gerechtvaardigd is om de NOVI-opgaven integraal uit te kunnen voeren. Zie ook artikel op gebiedsontwikkeling.nu.

Tags