Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/abb-binnenstedelijk.jpg
Nieuws
6 februari 2019
​Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling
De nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling beschrijft verschillende manieren om bij gebiedsontwikkeling te komen tot samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

In opdracht van NEPROM, VNG, Bouwend Nederland en BZK werken AKRO Consult en IBR aan een nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Net als in de vorige editie zal er in de nieuwe Reiswijzer ruime aandacht zijn voor manieren om bij gebiedsontwikkeling te komen tot samenwerking tussen overheden en marktpartijen, waarbij verschillende vormen van marktselectie worden beschreven.

Nieuw in deze editie is partnerselectie, waarbij niet een plan geselecteerd wordt maar een partij om samen de opgave verder uit te werken. Dit is belangrijk om in complexe, langjarige gebiedsontwikkelingen in te kunnen spelen op economische en maatschappelijke veranderingen.

Constructieve input van leden
Via deze weg spreken we onze dank uit aan de leden die per mail, telefonisch en tijdens een bijeenkomst hun reacties hebben gegeven. De input was zeer constructief. De leden spraken hun waardering uit voor de gedegenheid van het boek en de waardevolle informatie die er in staat, en ze gaven goede suggesties om het beter bruikbaar en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Er is uitgebreid gesproken over partnerselectie en over de voor- en nadelen van GEM-achtige entiteiten voor samenwerking. Ook kwamen er de nodige aanbevelingen op tafel over onder meer de communicatie gedurende het proces, de beoordeling van inschrijvingen en het beter uitlichten van de mogelijkheden om 1-op-1 met een ontwikkelaar samen te werken.

AKRO Consult gaat alle opmerkingen, ook die van de andere partners, verwerken in een volgende tekstversie. Eind februari moet deze gereed zijn en eind maart ligt er een definitieve tekst. Dan volgt het proces van tekstcorrectie, vormgeving en druk. In mei hopen we de nieuwe editie te kunnen gaan verspreiden.

Wil je meer informatie of wil je ook meelezen en reageren? Neem dan contact op met Margriet Schepman.