Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/gebiedsontwikkeling.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/gebiedsontwikkeling.jpg
Nieuws
27 maart 2019
​Nog veel vragen over het nieuwe kostenverhaal
De NEPROM en de VNG zijn intensief met het Ministerie van BZK in gesprek over het hele kostenverhaalstelsel. Deze week hebben we in een botsproef de werking van het systeem verkend aan de hand van een rekenvoorbeeld.

​De nieuwe Omgevingswet krijgt steeds meer vorm. Recent is het Aanvullingsbesluit Grondeigendom vrijgegeven voor consultatie. Het besluit is de Algemene Maatregel van Bestuur waarin onderdelen van de Omgevingswet, waaronder het kostenverhaal, verder uitgewerkt (kunnen) worden. Het besluit bevat de kostensoortenlijst en een (summiere) uitwerking van de begrippen waardevermeerdering en inbrengwaarde en de wijze van tussentijdse afrekening.

De NEPROM en de VNG zijn intensief met het Ministerie van BZK in gesprek over het hele kostenverhaalstelsel. Deze week hebben we in een botsproef de werking van het systeem verkend aan de hand van een rekenvoorbeeld. Dit was een goede eerste stap, maar veel belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord. Deze vragen pakken we in een volgende sessie bij de kop. De resultaten van de botsproeven vormen input voor onze reactie op de consultatie en voor een gezamenlijk op te stellen handreiking voor het kostenverhaal.

Meer informatie bij Margriet Schepman (070 - 387 9104).