Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/lola.jpg
Nieuws
12 maart 2014
“Schoenen en drie bier”
“Schoenen en drie bier”: dat is de zin die deelnemers aan het congres Winkelgebied van de toekomst misschien wel het meest is bijgebleven.

“Schoenen en drie bier”: dat is de zin die de deelnemers van het congres 'Winkelgebied van de toekomst' misschien wel het meest is bijgebleven. Het congres werd georganiseerd door Detailhandel Nederland, Platform 31 en Stedennetwerk G32 ter gelegenheid van het verschijnen van de gelijknamige publicatie.

De scheiding tussen retail en horeca en tussen verschillende branches vervaagt. Het gaat erom hoe je de consument verleidt. Dat was de boodschap van Harry Bijl. Trends en ontwikkelingen voorbeelden en filmpjes (zie de links in de presentatie) volgden elkaar in hoog tempo op. Hij spoorde zijn toehoorders aan om die elementen eruit te pikken die hen verder helpen.

Dat is ook de bedoeling van de publicatie Winkelgebied van de toekomst. Uit de vijftig beschreven instrumenten om in te grijpen in winkelgebieden kunnen partijen per situatie kiezen wat hen het meest geschikt lijkt.

Jan Meerman (voorzitter Detailhandel Nederland) spoorde de aanwezigen aan om er gebruik van te maken. “Aan de slag! Wat goed is moet sterker en wat niet meer goed is moet anders. Daarbij kunnen we er niet onderuit om panden weg te halen. Dat is heel erg voor de achterban van Detailhandel Nederland: moeten verhuizen naar een andere locatie. Maar het is niet anders en we kunnen de rekening niet bij de gemeente neerleggen. Hoe we het voor elkaar krijgen is een kwestie van lokaal maatwerk, samen een visie ontwikkelen en kijken hoe die tot uitvoer gebracht kan worden. De winkeltop wil dit proces graag ondersteunen.”

Een van de doelen die Detailhandel Nederland, Stedennetwerk G32 en Platform31 beogen met het congres en met de publicatie is het onderwerp 'toekomst van winkelgebieden' te agenderen als urgente opgave. In dat kader werden aan het eind van de middag voorstellen gedaan voor teksten die na de verkiezingen kunnen worden opgenomen in de coalitieakkoorden. Niet verrassend waren de belangrijkste aanbevelingen om visies te vormen, keuzes te maken en samen te werken.

Hans Hugo Smit (Platform31) besluit zijn blog Storm in winkelland n.a.v. het congres met de hoop dat deze visies niet bol staan van windschermen, maar van de windmolens. “Want voorkómen wat je niet wilt, is wat anders dan bereiken wat je wél wilt.”