Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Stikstof%20woningbouw%20klein.png, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/Stikstof%20woningbouw%20klein.png
Nieuws
11 februari 2020
​Voortgang stikstofdossier
Het kabinet zet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Voor de stikstofaanpak moeten alle sectoren een bijdrage leveren, ook de landbouw.

Afgelopen vrijdag heeft de regering in een brief aangegeven wat de verdere stappen in het stikstofdossier zijn. Positief is dat dit bericht ook een set maatregelen voor de landbouwsector bevat. Hiermee krijgen agrariërs meer duidelijkheid en houvast. Maatregelen zijn vooral gericht op het staken, verplaatsen of innoveren van boerenbedrijven.

Voor de woningbouwsector zijn de volgende twee aspecten van belang. Hierover gaat de NEPROM in gesprek met BZK, omdat we vragen en suggesties hebben. Bijvoorbeeld of de daardoor vrijkomende stikstofruimte wel voldoende aan de bouw ten goede komt.

Ten eerste wordt het mogelijk latente stikstofruimte in vergunningen te verhuren. Het gaat om het tegen een vergoeding tijdelijk beschikbaar stellen van niet-benutte ruimte; t.b.v. tijdelijke depositie door bijvoorbeeld woningbouwprojecten.

Onduidelijk blijft waarom niet is gekozen voor een drempel, een aanpassing van het AERIUS-model waarbij de tijdelijke depositie toegerekend wordt aan meerdere jaren of een bijschrijving in het stikstofregistratiesysteem. Dat lijken ons reële alternatieven. Bovendien hebben wij onze zorgen of het voorgestelde systeem praktisch genoeg is en stimulerend werkt. Het is een extra systeem met bijbehorende administratieve lasten en mogelijk een extra drempel bij het snel realiseren van projecten.

Ten tweede is de bedoeling dat ongecontroleerde opkoop van bedrijven voorkomen wordt. De NEPROM wil graag verder geïnformeerd worden over de betekenis en invulling hiervan.
Van het vervolg houden we je op de hoogte. Voor vragen kan je terecht bij Nicolette Zandvliet.