Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/erikronnes286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/erikronnes286.jpg
Nieuws
3 april 2019
​Vrijstelling markttoets tot € 1.000
De Kamer heeft de regering verzocht regelgeving voor te bereiden waardoor het bouwen van huurwoningen met een huur tot € 1.000 per maand door middel van een (vergaande) vrijstelling van de markttoets door corporaties mogelijk wordt.

​Op woensdag 2 april heeft de Tweede Kamer door het aannemen van een motie van Erik Ronnes (CDA) de regering verzocht regelgeving voor te bereiden waardoor het bouwen van huurwoningen met een huur tot € 1.000 per maand door middel van een (vergaande) vrijstelling van de markttoets door corporaties mogelijk wordt. Alleen FvD stemde tegen, alle andere partijen zijn voor de afschaffing van de markttoets. De overweging hierbij was de veronderstelling dat de bouw van middenhuurwoningen door marktpartijen nauwelijks van de grond komt, de behoefte groot en urgent is, en dat corporaties middenhuurwoningen kunnen en willen realiseren, maar zich geplaatst zien voor toestemmingsprocedures en verplichte markttoetsen.

Inzet middelen corporaties voor middenhuur

De Tweede Kamer heeft daarnaast een motie aangenomen met het verzoek om afspraken te maken met de corporatiesector om in gebieden waar daar behoefte aan is, beschikbare middelen expliciet in te zetten voor het realiseren van meer middenhuurwoningen in de vrije sector. Alleen de SP, Groenlinks, PvdA en PvdD waren tegen, het merendeel daarvan zou de bestedingsruimte in de niet-DAEB tak van de corporaties liever ingezet zien voor de bouw van extra sociale huurwoningen. De andere partijen stemden voor, conform de ingezette lijn in het regeerakkoord om prioriteit te geven aan middenhuurwoningen in de vrije sector.

Gelijk speelveld voor woningcorporaties en marktpartijen
De Tweede Kamer heeft ook een motie van D66 aangenomen waarin wordt verzocht om beleid dat ervoor zorgt dat woningcorporaties en marktpartijen op een gelijk speelveld opereren om middenhuur te realiseren. Er werd geconstateerd dat in de Wet maatregelen middenhuur een rendementseis op projectbasis van 0% is opgenomen voor woningcorporaties. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de afgelopen twee jaar 71% van de huurwoningen is gebouwd door marktpartijen. Het garanderen van een gelijk speelveld moet uitval van productie van middenhuurwoningen door markpartijen voorkomen.

Tags