Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/borgers.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/borgers.png
Nieuws
23 januari 2019
​Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stap dichterbij
De NEPROM is blij dat er duidelijkheid is over de voortgang van de Wet kwaliteitsborging, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Minister van Binnenlandse zaken hebben het voor de zomervakantie beloofde bestuursakkoord over kwaliteitsborging gesloten en naar de Eerste Kamer verzonden, met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten. Kijk hier voor de details en de tekst.

De NEPROM is blij dat er nu duidelijkheid is over de voortgang. De NEPROM heeft VNG en BZK naar aanleiding van hun akkoord wel laten weten dat:

1. wij ervan uitgaan dat gemeenten zich in zullen spannen om een legesverlaging te bewerkstelligen;
2. een praktische en werkbare oplossing voor de 10-dagen termijn gewenst is, zodat de termijn al voor de gereedmelding/het overleggen van het dossier gaat lopen. Anders vinden betalingen en het aflopen van de termijn voor de 5%-regeling in potentie ook minimaal 10 dagen later plaats;
3. kwaliteitsborging als publiekrechtelijke beperking een absolute no-go is voor de NEPROM. Die rode vlag is disproportioneel en onnodig belemmerend in het betalings- en transactieverkeer, hetgeen bij kopers en verkopers schade kan veroorzaken;
4. de NEPROM en haar leden waar mogelijk graag meewerken aan de verdere uitwerking van het akkoord; waaronder aan aanvullende pilots.   

Vragen of suggesties? Daarvoor kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).