Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/nieuw-commercieel-vastgoed-2011-liggend-286.jpg
Nieuws
12 oktober 2011
“Winkelontwikkelmarkt blijft nog stabiel”
Uit het jaarlijks onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed van NEPROM en PropertyNL blijkt dat in 2010 bijna 300.000 vierkante meter aan nieuw of vernieuwd winkeloppervlak is opgeleverd.

Uit het jaarlijks onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed van NEPROM en PropertyNL blijkt dat in 2010 bijna 300.000 vierkante meter aan nieuw of vernieuwd winkeloppervlak is opgeleverd op een totaal bruto winkeloppervlak van circa 40 miljoen vierkante meter in Nederland. Herontwikkeling maakt inmiddels 25% van de vernieuwde winkelmeters uit. Volgens de NEPROM zijn er blijvende inspanningen nodig van overheid en markt om de winkelmarkt vitaal te houden.

In afgelopen jaren zijn veel binnensteden, stadsdeelcentra en wijkwinkelcentra ingrijpend verbeterd en vernieuwd. Tegelijkertijd verloren verouderde buurtwinkelcentra, een aantal aanloopstraten nabij de stadscentra en een fors aantal meubelboulevards hun functie. Het is vooral op die locaties waar de laatste jaren leegstand is ontstaan.

Volgens NEPROM-bestuurslid Rob de Jong zijn dergelijke vormen van leegstand een teken dat de retailsector dynamisch is en zich zelf vernieuwt. De meeste leegstaande winkelpanden vinden doorgaans na verloop van tijd een andere functie. Volgens de Jong is het voor de retailsector van groot belang dat er ook de komende jaren ruimte blijft voor dynamiek:

“Consumenten worden steeds kritischer, hebben steeds meer mogelijkheden om via wwwet te winkelen en worden steeds mobieler. Overheden, retailers, beleggers en ontwikkelaars moeten er samen voor zorgen dat onze binnensteden en winkelgebieden vitaal en aantrekkelijk blijven, zodat het publiek er met plezier blijft komen. Goed lopende winkels staan aan de basis van hoogwaardige binnensteden en stadsdeel- en wijkwinkelcentra. Daarmee levert de retailsector een economisch gezonde bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van ons stedelijk gebied.”

Veel van de nieuwe ontwikkelingen die opgenomen zijn in de publicatie Nieuw Commercieel Vastgoed zijn gericht op vernieuwing en versterking van bestaande winkelgebieden. Inmiddels heeft 25% van alle nieuwe winkelmeters betrekking op de sloop of herontwikkeling van verouderde meters. De NEPROM verwacht dat deze trend zich de komende jaren door zal zetten. Noodzakelijke voorwaarde is dat er zowel planologisch als ook wetstechnisch ruimte blijft voor een voortdurend proces van vernieuwing. De wetgever dient daarom naar de mening van de NEPROM zeer terughoudend te zijn met nieuwe wetgeving die de balans tussen winkeleigenaren en retailers verstoort, waardoor vernieuwingen niet van de grond zouden kunnen komen. De NEPROM pleit dan ook voor aanpassing van het recentelijk met steun van CDA ingediende wetsvoorstel dat het belang van de winkelier zodanig versterkt dat het zeer moeilijk voor eigenaren van winkelcentra wordt om herontwikkeling en vernieuwing door te voeren.

Meer informatie over NIEUW Commercieel Vastgoed 2011 vindt u hier.