Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg
Nieuws
12 april 2016
10 NEPROM-vuistregels voor integriteit - deel 3
In een overzichtelijke set van 10 vuistregels zetten we de basis van het integriteitsbeleid van de NEPROM op een rijtje.

In een overzichtelijke set van 10 vuistregels zetten we de basis van het integriteitsbeleid van de NEPROM op een rijtje. Met een (praktische) onderbouwing. De diverse onderdelen of instrumenten van de NEPROM-aanpak komen daarbij aan bod. Vandaag de derde regel:  

3. Ken de rol van de Commissie Gedragscode

Deel 2 ging over de NEPROM-Gedragscode en de naleving van de daarin opgenomen kernwaarden; zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Commissie Gedragscode speelt een belangrijke rol bij de nakoming van de Gedragscode en het toezicht daarop.

De commissie behandelt incidenten. Daar gaat dit stukje over. Daarnaast ontwikkelt zij normen ten aanzien van het gedrag van leden, draagt zij bij aan het moreel debat binnen de vereniging en adviseert zij het bestuur hierover (in de laatste vuistregel komen die taken aan bod).

In het reglement staat hoe de Commissie Gedragscode te werk gaat. Het is de procestechnische kant van de Gedragscode. In de Gedragscode staan de normen zelf verwoord. Een procedure bij de Commissie mondt (meestal) uit in een advies aan het bestuur; eventueel inclusief een aanbeveling voor een sanctie (conform de code en statuten). Die kan bijvoorbeeld bestaan uit een berisping, boete of royement.

Uitgebrachte adviezen kun je nalezen op de site, indien en voor zover door het bestuur is besloten om ze openbaar te maken. Transparantie is het uitgangspunt bij de NEPROM en het is ook de verwachting in de maatschappij. Desalniettemin kan het soms zorgvuldiger zijn een besluit en advies niet openbaar te maken.  

Dit is deel 3 in een reeks van 10. Incidenten vormen het onderwerp van deel 4. Je kunt alle vuistregels terugvinden op onze site.