Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
25 mei 2016
10 NEPROM-vuistregels voor integriteit - deel 6
In een overzichtelijke set van 10 vuistregels zetten we de basis van het integriteitsbeleid van de NEPROM op een rijtje.

In een overzichtelijke set van 10 vuistregels zetten we de basis van het integriteitsbeleid van de NEPROM op een rijtje. Met een (praktische) onderbouwing. De diverse onderdelen of instrumenten van de NEPROM-aanpak komen daarbij aan bod. Vandaag de zesde regel:  

6. Laat de accountant zijn of haar rol spelen

Aan de rol van de accountant bij de invulling en uitvoering van het integriteitbeleid was het vorige onderdeel gewijd. Daarop voortbordurend, schrijven we deze week over de handreiking ‘Integriteit in het jaarverslag’. Die is ooit opgesteld om leden handvatten te bieden bij hun rapportage over de naleving van de gedragscode en de activiteiten die op dit terrein ondernomen zijn. 

In de handreiking zijn een tiental suggesties en aanbevelingen benoemd die bij het opstellen van het jaarverslag kunnen worden meegenomen. De tekst kun je op onze site vinden.

De rol van diverse spelers in het veld komt daarbij aan bod. Niet alleen die van de accountant, maar ook die van bijvoorbeeld de compliance officer en human resource management. Het bespreken van de handreiking met deze stakeholders kan het bewustzijn al (enorm) bevorderen.

Door transparant te zijn richting de buitenwacht en daadwerkelijk, in dit geval via het jaarverslag, te laten zien waar de NEPROM en de leden voor staan, versterkt de branche het vertrouwen dat zij geniet van de maatschappij.

Dit is deel 6 in een reeks van 10. De handreiking ‘integriteit in het jaarverslag’ staat centraal in deel 7. Je kunt alle vuistregels terugvinden op onze site.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg

Tags