Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/rapport-goed-gewaardeerd-vastgoed.jpg
Nieuws
20 augustus 2013
28 aanbevelingen voor taxaties
Het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) heeft onlangs haar eindrapport “Goed gewaardeerd vastgoed – 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten” gepresenteerd.
Het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) heeft onlangs haar eindrapport “Goed gewaardeerd vastgoed – 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten” gepresenteerd. De aanbevelingen moeten leiden tot verbetering van het taxatieproces en het opstellen van transparantere taxatierapporten zodat gebruikers van die rapporten (vastgoedeigenaren, beleggers, banken, accountants en toezichthouders) meer waarde daaraan kunnen ontlenen.

Het rapport is tot stand gekomen na een consultatieronde waarbij ook de NEPROM haar reactie heeft gegeven. Naar aanleiding hiervan is de aanbeveling om af te zien van allonges, addendums en side letters - en in plaats daarvan een heel nieuw contract op te stellen waarin alle afspraken zijn vastgelegd, vervangen door artikel 6 van het Convenant Aanpak Leegstand kantoren. Dit luidt: “Marktpartijen leggen huurprijzen en eventuele incentives (zoals huurvrije perioden, huurkorting, investeringsbijdragen) schriftelijk zodanig vast in de huurovereenkomst en/of allonges, dat de aard en bedoeling van de financiële transactie volledig duidelijk is voor alle belanghebbende partijen, waaronder financiers, taxateurs en verkrijgers van het betreffende vastgoed. Het maken van afspraken die niet voor alle belanghebbende partijen inzichtelijk zijn, wijzen zij nadrukkelijk af.”

Verder zijn in het eindrapport meer specifieke aanbevelingen gedaan ten aanzien van de inrichting van het klacht- en tuchtrecht, zijn begrippen verduidelijkt en is meer toelichting gegeven rondom de gewenste onafhankelijkheid van taxateurs bij organisaties waar zowel makelaars als taxateurs werkzaam zijn.

Downloads