Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/klimaatverandering.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/klimaatverandering.jpg
Nieuws
20 april 2022
3 duurzame redenen om hoopvol te zijn over de toekomst van de bouw
Bouwers krijgen veel voor hun kiezen de laatste maanden. Sander Woertman, programmaleider Lente-akkoord 2.0, beschrijft drie redenen om (toch) hoopvol te zijn voor de toekomst van de bouwsector.

Door: Sander Woertman, programmaleider Lente-akkoord 2.0

Bouwers hebben het zwaar de laatste maanden. Corona, de oorlog in de Oekraïne en de fikse inflatiecijfers zorgen voor acute problemen. Zowel nieuwe als lopende projecten zijn het slachtoffer van prijsstijgingen, leveringsonzekerheid etc.. En dat bovenop de moeilijkheden die er al waren, zoals de stikstofproblematiek en de Europese Kaderrichtlijn Water waaraan regio's uiterlijk 2027 moeten voldoen. Het laatste IPCC-rapport over klimaatverandering stemt ook niet vrolijk.

Toch zijn er redenen om hoopvol te zijn voor de toekomst van de bouwsector. En die zijn allemaal nauw verbonden met de kansen die verduurzaming van onze sector biedt. Ik noem er drie:

1) Deze grafiek over het IPCC rapport (bron: de Volkskrant) laat zien dat de bouw een grote bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Als boeren en bouwers samenwerken ligt er een enorme kans om CO2 op te slaan in nieuwbouw. Naast de bijdrage die de bouw kan leveren aan het efficiënter omgaan met energie en materialen. Komende tijd zal er dus voldoende draagkracht zijn voor duurzame bouwactiviteit.

2) Afgelopen dagen bezocht ik twee bedrijven die vooroplopen in circulaire woningbouw: in the Middle Of Our Street (MOOS) en Hendriks Coppelmans Bouwgroep. Beide bedrijven zijn druk bezig de bouw te veranderen. De innovaties die ik daar zag zijn marktconform geprijsd, scoren zeer hoog op BENG/TOjuli/MPG en kunnen een enorme impuls geven aan grootschalig circulair en/of biobased bouwen. En dit is slechts het uiterste topje van de ijsberg. Er zijn talloze bedrijven die hard trekken aan de transitie richting grootschalige circulaire bouw. Ondernemers die zien dat dit de business van nu is!

3) Circulair bouwen maakt onafhankelijker van mondiale markten. Dus alle ontwikkelingen in die richting zorgen voor een robuuste Nederlandse bouwsector die bijdraagt aan onze nationale economie. Wat ik de afgelopen dagen heb gezien, stemt hoopvol: het kan, het kan snel, en het kan grootschalige impact hebben.

Dus hup: draai die thermostaat op 19, trek een dikke trui aan en ga aan de slag! Samen verduurzamen we ons een weg uit deze dip!

Tags