Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/amsterdam.png
Nieuws
12 juli 2017
40% - 40% - 20%
Op 12 en 19 juli wordt in de Amsterdamse gemeenteraad de Woonagenda 2025 besproken. Ook de regulering van de nieuwbouw-programmering zal dan aan bod komen. De NEPROM heeft schriftelijk haar zorgen geuit.
Op 12 en 19 juli wordt in de Amsterdamse gemeenteraad de Woonagenda 2025 besproken. Ook de vergaande regulering van de nieuwbouw-programmering zal dan aan bod komen. De NEPROM heeft schriftelijk haar zorgen geuit.

Het uitgangspunt in de Woonagenda dat de meeste aandacht heeft getrokken is dat voor de nieuwbouw-programmering voortaan de volgende verdeling geldt: 40% gereguleerde huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% dure huur en koop. Ook de NEPROM-leden die actief zijn in Amsterdam heeft dit niet onberoerd gelaten.

De NEPROM heeft de onrust aangegrepen om een brief aan het College te sturen (afschrift naar de leden van de gemeenteraad), waarin zij de uitgangspunten van de Woonagenda onderschrijft, d.w.z. voldoende, betaalbare en goede woningen en het principe van de ongedeelde stad, en tevens haar bezwaren tegen deze programmering uiteenzet.

Lees de brief van de NEPROM aan het Amsterdamse college van B&W

Tags