Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/constructieve-veiligheid.jpg
Nieuws
29 maart 2011
5 Tips om Constructieve Veiligheid te verbeteren
Het volgende, enigszins spectaculaire, kantje-boord verhaal over het 279 meter hoge Citicorp-gebouw in New York wil ik u ter introductie niet onthouden.

Het volgende, enigszins spectaculaire, kantje-boord verhaal over het 279 meter hoge Citicorp-gebouw in New York wil ik u ter introductie niet onthouden.

De constructeur, verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie van het 59 etages tellende bankgebouw, werd een jaar na de oplevering benaderd door een bouwkundestudent. De student deelde hem mede dat hij de vier ondersteunende kolommen waarschijnlijk verkeerd had geplaatst.

Na de welbekende ontkennende fase sloeg de constructeur toch nog eens aan het rekenen. Hij trok een dramatische conclusie. Aanvankelijk was gekozen voor een licht staalskelet met gelaste verbindingen. Om sneller en goedkoper uit te zijn was uiteindelijk voor geboute verbindingen gekozen. Daarvoor waren nooit nieuwe berekeningen gemaakt. Hij ontdekte dat onder bepaalde omstandigheden en bij hoge windsnelheden de wolkenkrabber zomaar kon bezwijken. Dapper is hij op zijn opdrachtgever afgestapt en heeft hij geadviseerd onmiddellijk maatregelen te treffen. In drie maanden tijd brachten lassers over alle tweehonderd boutverbindingen dikke stalen platen aan. Een orkaan was in aantocht, maar boog gelukkig net op het laatste moment af. Citicorp en de constructeur wisten het verhaal twintig jaar lang uit de krant te houden. De constructeur betaalde de bank een schadevergoeding van 2 miljoen dollar.

Omdat het voorkomen beter is dan genezen, geven wij u hierbij 5  tips om constructieve veiligheid beter te borgen in uw bedrijfsproces. Natuurlijk zijn nog meer maatregelen te bedenken, maar met deze tips bent u een goed eind op weg.

1. Raadpleeg het constructeursregister
Het Constructeursregister is een organisatie die de kwaliteit van constructeurs bewaakt en de deskundigheid bevordert. Voor een opdrachtgever is het van groot belang dat hij zaken doet met de constructeur die voldoet aan zijn eisen, verwachtingen, en wensen. De NEPROM zit in de Raad van Toezicht van het Constructeursregister: www.constructeursregister.nl

2. Maak tijdig gebruik van Technical Inspection Services (TIS)
Een TIS toetst bouwkwaliteit. Bedrijven die als onafhankelijk toetser willen optreden, kunnen zich op basis van de CROW erkenningsregeling TIS laten erkennen als deskundige en onafhankelijke organisatie. De regeling is een keurmerk voor de Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U) en de Grond-, Weg- en Watersector (GWW).

De NEPROM is vertegenwoordigd in het College van Deskundigen dat aan de Erkenningsregeling is verbonden. Meer informatie leest u op www.crow.nl.

3. Laat bouwfouten registreren bij het ABC-meldpunt
Aanpak Bouwincidenten Constructieve veiligheid (ABC) is een initiatief van het Platform Constructieve Veiligheid, waar de NEPROM bij is aangesloten. Binnen ABC worden bouwfouten geregistreerd die betrekking hebben op constructieve veiligheid. Doel van deze (vrijwillige) registratie is om te leren van fouten uit het verleden en daarmee zorg te dragen voor veiliger bouwwerken. Elk kwartaal worden de (vertrouwelijke) meldingen (geanonimiseerd en algemeen) verwerkt in een rapportage die o.a. op internet gepubliceerd wordt.
www.abcmeldpunt en www.platformconstructieveveiligheid.nl

4. Professionaliseer
Het is belangrijk dat binnen uw organisatie voldoende kennis en kunde beschikbaar is over constructieve veiligheid. Opleidingen kunnen hier aan bijdragen. Het aanbod van de NEPROM voorziet hier ook in. Zo komen in de Leergang Projectontwikkeling de onderwerpen procesmanagement, samenwerkingsvormen en het uitvoeringsproces aan de orde. De daar gegeven informatie is terug te lezen en verder uitgewerkt in het Handboek Projectontwikkeling dat de NEPROM uitgeeft. Tijdens de Basiscursus Bouwrecht voor niet-juristen komen standaardcontracten met partners aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan constructieve veiligheid en gerelateerde onderwerpen. Ook andere partijen bieden trainingen en cursussen over constructieve veiligheid aan, zoals de Stichting PAO van de TU Delft.

5. Ga en blijf aan de slag met de NEPROM – Gedragscode Constructieve Veiligheid
De NEPROM heeft een praktisch en handzaam document opgesteld om constructieve veiligheid te borgen. In deze gedragscode staan een aantal verplichtingen en aanbevelingen die u helpen de processen rond constructieve veiligheid juist te organiseren. Met name bijlage 2, het voorbeelddocument voor borging van constructieve veiligheid, kunt u vandaag nog gebruiken. Deze matrix geeft u een helder overzicht hoe u de wijze van borging schriftelijk vast kunt leggen met contractspartijen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van draagconstructies. De matrix is tegelijkertijd een checklist van verantwoordelijkheden, die in het kader van de borging van constructieve veiligheid moeten worden vastgelegd in een project.

Download: NEPROM Gedragscode Constructieve Veiligheid

Nicolette Zandvliet is beleidsmedewerker juridische zaken bij de NEPROM en onder andere verantwoordelijk voor de onderwerpen integriteitsbevordering, de crisis- en herstelwet en constructieve veiligheid.

Bron van het Citigroup-gebouw is de Cobouw van 29 oktober 2010.