Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 april 2011
8 middelen om leegstand te bestrijden
De NEPROM wil een goed functionerende kantorenmarkt bevorderen met ruimte voor vernieuwing en aandacht voor de gebruiker.

De NEPROM wil een goed functionerende kantorenmarkt bevorderen met ruimte voor vernieuwing en aandacht voor de gebruiker. Hieronder vindt u 8 verschillende (juridische) middelen en invalshoeden om kantorenleegstand te bestrijden.

1. Belastbaarheid – De minister van I&M gaat met haar collega van Financiën bekijken welke (fiscale) averechtse prikkels die oplossingen in de weg staan in aanmerking komen om te worden geschrapt of anderszins aangepast. Daarnaast biedt de Wet Kraken en Leegstand gemeenten de mogelijkheid om op basis van een Leegstandverordening en de Algemene Wet Bestuursrecht pandeigenaren die niet aan de verordening en/of leegstandbeschikking voldoen, een boete en/of een dwangsom op te leggen.

2. Slopen – Een sloopvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning en wordt de omgevingsvergunning voor slopen genoemd. Zij treedt in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken verstreken is. Als het nieuwe bouwbesluit in werking treedt, wordt deze vervangen door een sloopmelding. Dat scheelt tijd en geld.

3. Herbestemmen – Herbestemming van bijvoorbeeld kantoren naar woningen kan met het nieuwe bouwbesluit eenvoudiger worden omdat geen toestemming meer nodig is van de gemeente om af te wijken van nieuwbouweisen. Tevens overweegt de minister van I&M de procedure voor tijdelijke afwijkingen van het bestemmingsplan te verlengen en voor 10 in plaats van 5 jaar te laten gelden.

4. Leegstandbeheer – Eigenaren kunnen leegstandbeheerders opdracht geven hun onroerende zaak tijdelijk in bruikleen te geven aan een gebruiker; bijvoorbeeld als woon- kantoor- of expositieruimte en atelier. Zie voor meer algemene informatie www.keurmerkleegstandbeheer.nl en www.vlbn.nl. Wellicht biedt dit u een flexibele oplossing om kraken, verloedering (van de omgeving) van het pand en schade te voorkomen.

5. Tijdelijke verhuur – Door de Crisis- en herstelwet kunnen ook duurdere te koop staande woningen tegen een geliberaliseerde huurprijs tijdelijk verhuurd worden op grond van de Leegstandwet. Als een woning voldoende woningwaarderingspunten scoort, geldt er geen maximale huurprijs en hoeft de gemeente ook geen maximale huurprijs in de vergunning te melden.

6. Leegstandverordening – De VNG heeft de handreiking ‘Leegstand te Lijf’ gepresenteerd. Onderdeel is een model voor een leegstandverordening, die ook op de site van de handreiking te vinden is. Zij biedt gemeenten handvatten, ook voor een langtermijnstrategie. Zo wordt er bijvoorbeeld gepleit voor regionale afstemming ten aanzien van nieuwbouwlocaties.

7. Nieuwbouw – De NEPROM pleit voor een gezamenlijke strijd met andere stakeholders voor de aanpak van Leegstand(e kantoren), waarbij ook ruimte is voor nieuwbouw die voldoet aan de vraag van gebruikers anno 2011, bijvoorbeeld qua locatie, energiezuinigheid en het nieuwe werken. Onze leden willen bijdragen aan een oplossing. De NEPROM start in de komende maanden een aantal pilots waarin met partners actief wordt geëxperimenteerd met een mix van maatregelen om leegstand te bestrijden en ruimte te creëren voor duurzame vernieuwing van de kantorenmarkt.

8.Actieprogramma – De NEPROM heeft met o.a. VNG, IPO en IVBN het Actieprogramma Aanpak leegstand kantoren opgesteld. Het actieprogramma pakt de leegstand op drie manieren aan:

- herontwikkeling, transformatie en sloop;
- maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op lange termijn te verbeteren;
- betere regionale ruimtelijke planning, programmering en afstemming.

Nicolette Zandvliet is beleidsmedewerker juridische zaken bij de NEPROM en onder andere verantwoordelijk voor de onderwerpen integriteitsbevordering, de crisis- en herstelwet en constructieve veiligheid.

Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties over het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren of de experimenteergebieden, neem dan contact op met Margriet Schepman, beleidsmedewerker commercieel vastgoed.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/sloop-kantoor.jpg

Tags