Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit3.jpg
Nieuws
14 oktober 2011
Aanpassing integriteittraject
Tijdens de ledenvergadering van 12 oktober jl. zijn de voorgestelde wijzigingen van de NEPROM gedragscode en aanverwante documenten inhoudelijk besproken.

Tijdens de ledenvergadering van 12 oktober jl. zijn de voorgestelde wijzigingen van de NEPROM gedragscode en aanverwante documenten inhoudelijk besproken. Er is niet over gestemd. Dat gebeurt de volgende ledenvergadering.

De voorgenomen aanscherping vloeit voort uit ervaringen die in de afgelopen periode binnen de Commissie Gedragscode zijn opgedaan en de voortgangsrapportage van het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt.

Het gaat onder andere om:

1. Uitbreiding van het type sancties dat het bestuur uit kan spreken; inclusief de mogelijkheid om hieraan voorwaarden te verbinden;
2. Leden dienen de beschikking te hebben over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp);
3. Het tegengaan van ongewenste vermenging van zakelijke en privé belangen; 4. Het voorzien in een intern meldpunt bij de individuele lidbedrijven;
5. Aanscherping van de pre-employmentscreening en het geven van transparante referenties;
6. De inrichting van facturen en het vier-ogenprincipe;
7. Uitbreiding meldplicht bij ernstige schendingen en schikkingen met het Openbaar Ministerie aan commissie gedragscode;
8. Uitbreiding verplichting om mee te werken aan een onderzoek door de Commissie Gedragscode.

Tijdens de vergadering gegeven reacties worden meegewogen. Voor meer informatie, vragen en opmerkingen over de concept aanpassingen kunt u terecht bij Nicolette Zandvliet (070 – 337 03 35).