Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 april 2023
Aanpassing wetsvoorstel na consultatie
Het ministerie van Financiën overweegt aanpassing van het wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties. O.a. de reactie van de NEPROM vormde hiertoe de aanleiding.

In vervolg op de internetconsultatie over het wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties heeft het ministerie van Financiën op 12 april in Den Haag een gespreksronde georganiseerd. Genodigd waren alle partijen die op de internetconsultatie hebben gereageerd, waaronder de NEPROM.

De deelnemers konden hun commentaren mondeling nader toelichten. Het ministerie heeft na het gesprek laten weten dat de door de NEPROM en anderen afgegeven signalen en geuite zorgen duidelijk zijn overgekomen. En dat zij naar aanleiding hiervan eventuele aanpassing van het wetsvoorstel en andere mogelijke beleidsopties nader gaat verkennen. Daarbij zal zij met name kijken naar de geconstateerde "overkill" in het wetsvoorstel, de wens voor een overgangsregeling en de urgentie van spoedige duidelijkheid.

De NEPROM had in haar reactie gewaarschuwd voor de grote negatieve effecten op de woningbouwproductie die de regering zich tot doel heeft gesteld, doordat het voorstel kan leiden tot een forse verhoging van de belastingdruk. Wij hebben aanbevolen om de alternatieven beter te overwegen. Ook hebben wij verzocht om een overgangsregeling. Wij zijn tevreden dat het ministerie met onze inbreng aan de slag gaat en wij hebben aangeboden om mee te denken over de nadere uitwerking hiervan.  


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/aandelen%20transactie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/aandelen%20transactie.jpg

Tags