Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/integriteit.jpg
Nieuws
31 januari 2012
Aanpassingen in statuten, toelatingsregelement en gedragscode van de NEPROM
De NEPROM heeft nieuwe statuten, een nieuwe gedragscode en een nieuw toelatingsreglement vastgesteld.

De NEPROM heeft tijdens de ledenvergadering van 7 december 2011 nieuwe statuten, een nieuwe gedragscode en een nieuw toelatingsreglement vastgesteld. Dit is een uitvloeisel van de activiteiten die de NEPROM de afgelopen 2 jaar op het gebied van integriteitsbevordering in gang heeft gezet.

De aanscherpingen en toevoegingen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op ervaringen die in eerste adviestrajecten van de Commissie gedragscode zijn opgedaan. Daarnaast zijn het overleg in het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV), de reguliere contacten met de Nationale regiegroep Aanpak vastgoedfraude en het daaruit voortvloeiende overleg met de Belastingdienst van grote invloed geweest op deze aanpassingen.

NEPROM Statuten d.d. 16 dec 2011 (pdf)

Toelatingsreglement vastgesteld in ledenbijeenkomst 7 dec 2011 (pdf)

NEPROM Gedragscode vastgesteld in ledenbijeenkomst 7 dec 2011 (pdf)