Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/slimmemeterstedin.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/slimmemeterstedin.jpg
Nieuws
16 januari 2019
Aansluiting elektriciteit kan efficiënter en goedkoper
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft uitspraak gedaan in een rechtszaak die de NEPROM had aangespannen tegen een tariefsverhoging (aansluitkosten) van maar liefst 75% in één keer.

Hoge aansluittarieven en lange aansluitprocedures van netbeheerders zijn NEPROM-leden een doorn in het oog. Duurzaamheid, betaalbaarheid en woonkwaliteit staan bij NEPROM-leden centraal bij de bouw van nieuwbouwwoningen. Bovendien staan we met elkaar voor een enorme woningbouwopgave en moeten we de ingezette en veelomvattende energietransitie voor bedrijven en burgers betaalbaar houden. De NEPROM spant zich samen met haar leden in voor een goed eindresultaat voor de bewoners.

Recent deed het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak in een rechtszaak die de NEPROM had aangespannen tegen een door de toezichthouder goedgekeurde tariefsverhoging (aansluitkosten) van maar liefst 75% in één keer. De NEPROM werd wel als belanghebbende aangemerkt, maar het beroep werd ongegrond verklaard, omdat de volgens de rechter Stedin de kostenverhoging voldoende had onderbouwd. Die onderbouwing is echter vertrouwelijk en kan dus niet gecontroleerd worden door ons.

De NEPROM heeft daarom Minister Wiebes een brief gestuurd met het verzoek om:
a. aanpassing van de boekhoudkundige regels te overwegen, om meer transparantie en een prijs op het niveau van de daadwerkelijk gemaakte kosten te bereiken;
b. projectontwikkelaars (onder voorwaarden) toe te staan de aansluitingen zelf aan te (laten) leggen;
c. de mogelijkheden te verkennen om het elektriciteitsnetwerk in collectieve eigendom te geven van de buurt/wijkbewoners.

We houden je op de hoogte van ontwikkelingen naar aanleiding van deze brief. Vragen of suggesties? Daarvoor kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).