Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/warmtenet.jpg
Nieuws
15 september 2011
Aansluitkosten warmtenetten
De NEPROM heeft de (hoge) aansluitkosten op warmtenetten in twee brieven richting Tweede Kamer en Rijksoverheid aan de orde gesteld.

De NEPROM heeft de (hoge) aansluitkosten op warmtenetten in twee brieven richting Tweede Kamer en Rijksoverheid aan de orde gesteld.

In het kader van de behandeling van het Bouwbesluit hebben wij met Bouwend Nederland, Aedes, NVB-bouw, Woonbond en Vereniging Eigen Huis aangegeven betrokken te willen blijven bij gesprekken over de verdere uitwerking van het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’. Op basis van dit beginsel moet er volgens de NEPROM ruimte zijn om van de in het Bouwbesluit opgenomen aansluitplicht af te wijken. Met nieuwe technieken vallen namelijk betere energieprestaties en lagere energielasten te behalen dan met grootschalige warmtenetten.

Geheel in lijn hiermee heeft de NEPROM in het kader van de behandeling van de Warmtewet aangegeven dat het niet-meer-dan-anders-principe ook van toepassing zou moeten zijn op de aansluitkosten bij nieuwe warmtenetten. Zij zouden volgens ons niet hoger mogen zijn dan de bijdrage voor aansluiting op een gasnet. Dit principe geldt al bij de aansluiting op bestaande warmtenetten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Nicolette Zandvliet of Claudia Bouwens.

Brief Warmetwet Vaste Commissie BZK

Brief Warmtewet Vaste Commissie EL&I