Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Sluisbuurt%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Sluisbuurt%20website.png
Nieuws
13 mei 2020
Aansluitplicht warmtenet niet toegestaan
Verplichte aansluiting op het warmtenet van Westpoort Warmte van de nieuwbouwwijk Sluisbuurt op Zeeburgereiland is in strijd met het Bouwbesluit, concludeerde de rechter onlangs.

​De gemeente Amsterdam wil alle huizen en gebouwen in de nieuwbouwwijk Sluisbuurt op Zeeburgereiland verplichten tot een aansluiting op het warmtenet van Westpoort Warmte. De warmte is afkomstig uit het Oostelijk havengebied. Stichting Amsterdam Fossielvrij spande hierover een rechtszaak aan. De rechtbank concludeert dat het warmteplan Sluisbuurt in strijd is met het Bouwbesluit.

Het eind 2018 door de gemeenteraad vastgestelde warmteplan Sluisbuurt legt de aansluitplicht vast. Stichting Amsterdam Fossielvrij maakte bezwaar tegen de wijze waarop afwijking van de aansluitplicht werd geregeld. Zo mochten zonnepanelen die een warmtepomp voeden niet worden meegerekend in de vergelijking. De rechtbank Amsterdam concludeert nu dat deze ‘rekenmethode’ in strijd is met het Bouwbesluit.

Afwijken van aansluitplicht
De rechtbank heeft vastgesteld dat er in hoofdzaak 3 manieren zijn om de energiezuinigheid van een alternatief te vergelijken met de energiezuinigheid van een aansluiting op een warmtenet, te weten:

  • op basis van de warmtebron;
  • op basis van de warmtebron en de warmtevraag;
  • op basis van de warmtebron, de warmtevraag, de elektriciteitsvraag en de elektriciteitsproductie van het gebouw.

De rechtbank ziet daarbij in het landelijk Bouwbesluit een keuze voor de derde afbakeningsmethode. Artikel 1.3 in het Bouwbesluit bepaalt volgens de rechter dat iemand niet aan de functionele eisen hoeft te voldoen als hij met een alternatief dezelfde prestatie behaalt, zoals bijvoorbeeld bij een warmtepomp gevoed door zonnepanelen het geval is. Het derde lid voegt daaraan toe dat iemand niet aan de aansluitplicht hoeft te voldoen als hij met een alternatief dezelfde energiezuinigheid behaalt. De rechtbank concludeert verder dat hoofdstuk 4 van het warmteplan Sluisbuurt in strijd is met het Bouwbesluit. Door een norm te stellen die de toetsing aan de gelijkwaardigheid beperkt, is de gemeenteraad buiten de hem toekomende bevoegdheid getreden.

Reactie Stichting Amsterdam Fossielvrij
De Stichting Amsterdam Fossielvrij reageert opgetogen: “De Gemeente mag dus niet op eigen houtje de rekenregels veranderen, waardoor het lijkt alsof het warmtenet de meest duurzame oplossing is voor de stad. De Gemeente doet dit om zo voldoende warmteaansluitingen te garanderen voor Westpoort Warmte, een joint-venture tussen de Gemeente en de fossiele-energie multinational Vattenfall, (die zich later bij de rechtszaak voegde aan de kant van de Gemeente).”

“Deze uitspraak betekent dat alle toekomstige warmteplannen waar een dergelijke interpretatie van de aansluitplicht in staat op hetzelfde punt door de rechter ongeldig kunnen worden verklaard. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. De uitspraak kan ook van invloed zijn op de bredere aardgasvrij-plannen van dit college. De onlangs verschenen ‘Transitievisie Warmte’ is ook gebaseerd op het idee dat elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens (benodigd voor warmtepompen) niet meetelt als duurzame warmtevoorziening. De rechter heeft nu uitgesproken dat zonnepanelen en windmolens er wel toe doen. Goed nieuws dus voor alle (zelf)bouwers, projectontwikkelaars en energiecoöperaties die staan te trappelen om aan de slag te gaan met nieuwe innovatieve technieken (die veel duurzamer zijn dan stadswarmte uit aardgas en afvalverbranding).”