Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 oktober 2019
Aanvullingswet Grondeigendom
De Aanvullingswet Grondeigendom is behandeld in de Tweede Kamer. Ook de Nota van Wijziging die daarbij hoort. De NEPROM is hierop tegen.
Dinsdag 8 oktober is de Aanvullingswet Grondeigendom behandeld in de Tweede Kamer. Ook de Nota van Wijziging die daarbij hoort. Die gaat over financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen, op vrijwillige/privaatrechtelijke basis. 

In een eerder stadium (eind april) hebben we je laten weten dat de NEPROM hierop tegen is en de brief gepubliceerd die we hierover aan de Minister hebben geschreven. Een antwoord is er echter nog niet. Bij de brief hebben we een en ander nader toegelicht en verzocht de behandeling van de Nota en eventuele amendementen aan te houden totdat stakeholders nader overleg hebben gehad over één goed afgebakende regeling, bij voorkeur onder leiding van het Instituut voor Bouwrecht. 
Er is tijdens de behandeling een amendement ingediend voor een aanvullend verplicht/publiekrechtelijk spoor, door CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Het gaat dus om een stapeling van financiële regels. De NEPROM betreurt het dat dit op het laatste moment en zo rommelig gebeurt. We hebben de afgelopen jaren vaker aangedrongen op goed overleg. 

Staatssecretaris Knops gaf aan sympathiek tegenover de invoering van een apart publiekrechtelijk spoor te staan. Hij wil wel een betere inkadering en heeft het amendement in de huidige vorm ontraden.

De NEPROM heeft betrokken Kamerleden daarom verzocht het amendement aan te passen voor de stemming, zodat het bij Algemene Maatregel van Bestuur mogelijk wordt nadere regels te stellen. Stakeholders als de NEPROM zouden hierover dan mee moeten kunnen praten over een redelijke inkadering. We wachten de stemming donderdag 10 oktober af. We houden je op de hoogte.​
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png

Tags