Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/bol-brinkman-blok-van-oosten.jpg
Nieuws
12 december 2012
Actieagenda Bouw: brandstof voor de bouw!
Op 10 december is de Actieagenda Bouw door Joop van Oosten gelanceerd, Stef Blok, Minister van Wonen en Rijksdienst, was hierbij aanwezig.

Op 10 december is de Actieagenda Bouw door Joop van Oosten gelanceerd, Stef Blok, Minister van Wonen en Rijksdienst, was hierbij aanwezig. De Actieagenda Bouw komt voort uit het Bouwteam dat afgelopen jaar de opdracht kreeg om te onderzoeken hoe de woning- en utiliteitsbouw dynamischer, innovatiever en vraaggerichter uit de crisis kan komen.

Op basis van het in mei afgeronde onderzoek zijn er 4 ontwikkelingsrichtingen uitgewerkt en hieruit kwamen 17 acties, waarbij het voortouw voor de uitvoering van de acties bij ondernemers en hun brancheorganisaties ligt. Kennisinstellingen, overheden en financiers gaan gezamenlijk met de ondernemers in de teams deelnemen, waarbij waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van al lopende initiatieven. De acties zijn:

Nieuw Ondernemerschap
• Professionalisering opdrachtgeverschap
• Gemengd woningfonds
• Renovatie, transformatie en herbestemming
• Wonen- zorg- pensioenen
• Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering
• Energiebesparing bestaande voorraad
• Menselijk potentieel

Verbetering productiviteit relatie kennis-ondernemerschap
• Innovatie
• Bouwcampus
• Vakscholen

Ontslakken overheidsbeleid
• Praktijktoepassing Bouwbesluit
• Private kwaliteitsborging en bouwregelgeving
• Regionale kantorenprogrammering/ regionaal sloop- en herstructureringsfonds
• Regionale woningbouwprogrammering
• Regionaal grond(prijs)beleid
• Ontslakken gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling nieuwe financieringsarrangementen
• Nieuwe financieringsarrangementen

In veel actieteams zijn NEPROM-leden vertegenwoordigd. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen zoveel mogelijk proberen de NEPROM activiteiten te laten aansluiten bij de resultaten die geboekt worden.

Acties met NEPROM-leden
Gemengd woningfonds: Wienke Bodewes (Amvest), Arjan Schakenbos (Vesteda), Marien de Langen (Stadgenoot)
Renovatie/herbestemming: Marien de Langen (Stadgenoot)   
Vakscholen: Dick van Well (Dura Vermeer)
Regionaal Grondbeleid: Friso de Zeeuw (Bouwfonds), Roel Vollebregt (AM)
Ontslakken Overheidsbeleid: Friso de Zeeuw (Bouwfonds) en Jan Fokkema (NEPROM)
Nieuwe financieringsarrangementen: Wienke Bodewes (Amvest)

Zie voor meer informatie de website actieagendabouw.nl