Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 juli 2012
Actieplan betere ventilatie woningen
Nieuwbouwwoningen krijgen betere ventilatiesystemen voor een gezonder binnenmilieu. Staatssecretaris Atsma (IenM) en minister Spies (BZK) hebben daarover met diverse partijen afspraken gemaakt.

Nieuwbouwwoningen krijgen betere ventilatiesystemen om voor een gezonder binnenmilieu te zorgen. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben daarover met de bouw- en installatiesector, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, consumentenorganisaties afspraken gemaakt en die in een actieplan vastgelegd.

,,Het besparen van energie en het verbeteren van het binnenmilieu in woningen moet in samenhang worden aangepakt, anders tref je maatregelen die het ene doel dienen maar ten koste van het andere gaan,’’ aldus Atsma. ,,Het is goed dat de bouwsector haar verantwoordelijkheid neemt en met dit actieplan maatregelen treft die een gezond binnenmilieu mogelijk maken. Ze bewijst daarmee niet alleen bewoners van nieuwbouwhuizen een goede dienst, maar ook haar eigen reputatie. Ik zie, samen met mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de uitvoering van het plan door de bouwpartijen met vertrouwen tegemoet.’’

Goede ventilatie is noodzakelijk om de lucht in huis gezond te houden. Sommige energiebesparende maatregelen dragen positief bij aan het binnenmilieu: goed geïsoleerde vloeren en wanden bijvoorbeeld voorkomen koude en vochtige oppervlakten waarop schimmels welig tieren. Maar het afdichten van alle kieren kan ook de toevoer van verse lucht blokkeren en zo de noodzakelijke ventilatie belemmeren. De benodigde ventilatie wordt nu voornamelijk gerealiseerd door de inbouw van mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouwhuizen, maar de praktijk wijst uit dat veel van deze systemen niet aan de door partijen overeengekomen kwaliteit voldoen.

Het actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen  richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het Programma van Eisen tot de ingebruikname door bewoners. Reeds bij opdrachtverlening en in het ontwerp van woningen en gebouwen moet aan goede ventilatie gedacht worden; aannemers moeten zorgen dat de voorgeschreven voorzieningen goed worden geïnstalleerd; bij de bouwtechnische keuringen moet daarop tijdens de bouw en bij oplevering worden toegezien; en ten slotte moeten bewoners goed geïnformeerd worden over het gebruik en onderhoud van ventilatievoorzieningen.

De bedoeling is dat de afgesproken maatregelen ertoe leiden dat vanaf 2015 alle nieuwe woningen worden opgeleverd met een mechanisch ventilatiesysteem dat voor 100 procent aan de overeenkomen kwaliteitseisen voldoet. Bij de oplevering krijgen bewoners bovendien goede uitleg over de werking van hun ventilatiesysteem. Voorts wordt bij de Vereniging Eigen Huis en de Woonbond een informatiepunt ingesteld om bewoners meer bewust te maken en te informeren over de noodzaak van goed ventileren.

Het actieplan kent een doorlooptijd van drie jaar. Het Rijk stelt voor de uitvoering en monitoring 250.000 euro beschikbaar. Atsma: ,,De organisaties die het actieplan uitvoeren, zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Maar uiteraard zal de rijksoverheid de voortgang van het actieplan op de voet volgen, zodat we er zeker van zijn dat in 2015 de ambities ook zijn waargemaakt.’’

Deelnemende partijen zijn: Aedes (Vereniging van woningcorporaties), BNA (Bond Nederlandse Architecten), Bouwend Nederland, de ministeries van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu, NEPROM (Vereniging van Nederlandse projectontwikkeling Maatschappijen), NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemingen), SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen), Woningborg, UNETO-VNI, VACpunt Wonen, Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Woonbond en de VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/joop-atsma-286.jpg

Tags