Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 november 2019
Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw
In het actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw' staan afspraken om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, kantoren en woningen voor mensen met een beperking te verbeteren.

De Minister heeft in het kader van het actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw' in juni een aantal voornemens tot aanscherping van de bouwregelgeving aangekondigd, die betrekking hebben op trappen (openbaar toegankelijk gebouwen) en drempels (ook in nieuwbouwwoningen). Op 7 november worden de voorgestelde aanpassingen besproken in de Juridisch Technische Commissie (JTC). De NEPROM is actief betrokken bij dit traject.

Binnenkort wordt in het kader van het actieplan gestart met een onderzoek in opdracht van BZK naar de mogelijkheid om een eenduidige richtlijn te ontwikkelen voor toegankelijk (ver)bouwen. Dit betreft een vrijwillige richtlijn die door meerdere partijen in het ontwikkel- en bouwproces kan worden gebruikt.

De NEPROM werkt op het gebied van toegankelijkheid met name aan het creëren van bewustzijn over het onderwerp bij haar leden, onder andere door het onderwerp ter sprake te brengen tijdens bijeenkomsten en berichtgeving in de nieuwsbrief. Ook in het vernieuwde Handboek Projectontwikkeling - verplichte literatuur bij de leergang projectontwikkeling - besteedt de NEPROM aandacht aan het onderwerp toegankelijkheid van gebouwen. In december informeert de Minister de Tweede Kamer opnieuw over de voortgang van het actieplan.

In het kader van de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een beperking, heeft de Minister in januari 2018 het actieplan 'Toegankelijkheid voor de bouw' gelanceerd. Daarmee is uitvoering gegeven aan de motie Volp en een beweging in gang gezet om tot verbetering te komen van de fysiek-bouwkundige toegankelijkheid van woningen en gebouwen.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Verbouwen%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Verbouwen%20klein.png

Tags