Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 december 2023
Advies RvS over Wet versterking regie volkshuisvesting
De Raad van State vindt dat de wet zich enkel op volkshuisvesting dient te richten. Regels over de beroepsprocedure zouden volgens het orgaan heroverwogen moeten worden.

De Raad van State heeft advies uitgebracht over de Wet versterking regie volkshuisvesting. De meeste (kritische) aandacht gaat daarin uit naar de voorgestelde versnelde behandeling van beroepsprocedures. Dit deel van de wet betreft onder andere het beroep in één instantie in nader te bepalen gevallen en behandeling binnen zes maanden. 


NEPROM is een groot voorstander van dit deel van het wetsvoorstel en heeft dit dan ook eerder al aangedragen in haar publicatie over het terugdringen van onnodige vertraging van woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures. Zij hoopt daarom dat dit deel van de wet snel behandeld wordt.

De Raad van State stelt echter voor juist dit deel af te splitsen van de wet omdat zij het los vindt staan van het versterken van de regie op de volkshuisvesting. Ook wil zij beter gemotiveerd hebben waarom er versneld moet worden, meer middelen tot haar beschikking krijgen om te versnellen en wil zij vooraf weten welke procedures versneld worden. 

Daarnaast draagt zij twee alternatieven aan: 

  • de rechtbank bevoegd maken bij beroep in een instantie; 
  • en/of een andere benadering voor toelating van zaken tot de Raad van State. Meer gericht op het bewaken van de rechtseenheid en controle van zaken in eerste aanleg. Een vergelijkbaar voorstel om dossiers anders te beoordelen, deed NEPROM in de hierboven genoemde publicatie.  

NEPROM vindt het maatschappelijk noodzakelijk dat procedures versneld worden zodat de nieuwbouw weer vlot getrokken kan worden. NEPROM blijft zich hiervoor inzetten.  ​​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/volkshuisvesting%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/volkshuisvesting%20(1).jpg

Tags