Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 juni 2019
Allard van Spaandonk over professionalisering binnen de NEPROM
Allard van Spaandonk, lid van de Commissie Professionalisering, vertelt over de filosofie achter het opleidingenaanbod van de NEPROM.

"Professionalisering is een van de pijlers waar de NEPROM als vereniging van projectontwikkelaars op rust. Het thema wordt steeds belangrijker. We willen als maatschappelijke gesprekspartner volwaardig deelnemen aan discussies die spelen over de inrichting van onze leefomgeving. Het is de uitdaging om aan tafel te komen en daar een goede bijdrage te leveren. Daarnaast is het zaak om te blijven werken aan het imago van het vak projectontwikkeling in Nederland; ook daar speelt de NEPROM een grote rol in. We willen laten zien dat we professionele leden hebben die ertoe doen en die serieus genomen willen worden. Ook de opleidingen die we aanbieden dragen hier in grote mate aan bij. En niet te vergeten: ze hebben een rol in het aantrekken van jonge mensen naar ons vakgebied en naar onze bedrijven. Goede opleidingen – op alle niveaus in de organisatie – vormen een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Het NEPROM-opleidingsaanbod onderscheidt zich nadrukkelijk in de markt. Goed voorbeeld zijn onze leergangen die juist door hun combinatie van invalshoeken en onderwerpen hun gelijke niet kennen. Ze geven de deelnemers een uitstekende basis mee; niet alleen om binnen hun eigen bedrijf goed te kunnen functioneren maar ook om zich binnen de samenleving goed te kunnen positioneren. Daarbij gaat het zowel om de 'harde' als de 'zachte' kanten van het vak. Project- en gebiedsontwikkeling bestaat bij uitstek bij het kunnen verbinden van al deze dimensies. Het feit dat er allerlei verschillende doelgroepen aan onze opleidingen deelnemen bevestigt dit en is op zich al een belangrijke meerwaarde.

De komende jaren zullen we het hier zeker niet bij laten. Het vakgebied dijt steeds meer uit en vraagt om een bezinning op nieuwe onderwerpen en aanverwante disciplines. Thema's als energie en klimaat vragen bijvoorbeeld om interventies, ook van ontwikkelaars. Daar passen we het NEPROM-opleidingsaanbod voortdurend op aan. Dat gebeurt in een intensieve wisselwerking met onze leden: waar ligt hun kennisbehoefte? Daar spelen wij op in. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren met workshops die een actueel thema bij de kop pakken. Welke vorm er ook gekozen wordt: het enthousiasme bij deelnemers is over het algemeen erg groot. Dat willen we vasthouden."

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/opleidingen/Allard%20van%20Spaandonk286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/opleidingen/Allard%20van%20Spaandonk286.jpg

Tags