Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/ijskast.jpg
Nieuws
9 januari 2013
Alle winkelplannen in de ijskast!
Dat is één van de standpunten die de provincie Noord-Brabant inneemt in haar Discussienota detailhandel in Noord-Brabant, die recent is gepubliceerd.
“Alle plannen voor uitbreiding van winkelvloeroppervlakte – zeker op nieuwe locaties – zouden voorlopig in de kast moeten worden gezet.”

Dat is één van de standpunten die de provincie Noord-Brabant inneemt in haar Discussienota detailhandel in Noord-Brabant, die recent is gepubliceerd. In deze nota staat verder onder andere dat regionale visies en regionale afspraken meer en meer de basis moeten vormen voor lokaal beleid, omdat de vraagstukken en opgaven op het vlak van detailhandel al snel het lokale schaalniveau overstijgen.

De provincie Noord-Brabant ziet, gelet op haar verantwoordelijkheid voor de regionale ruimtelijke ordening en de regionale economie, een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om deze visies, samen met haar partners, op te stellen. Als eerste stap is een herijking nodig van de opbouw en samenstelling van de gewenste regionale detailhandelsstructuur, waarbij niet alleen moet worden aangegeven welke winkelgebieden of delen daarvan kansrijk zijn, maar ook welke winkelgebieden geen perspectief meer hebben.

Wat we van dergelijke regionale afstemming mogen verwachten, hoe we dit het beste organiseren en welke rol de marktpartijen kunnen spelen, is onderwerp van de NEPROM-bijeenkomst 'Regionale afstemming kantoor- en winkelontwikkelingen'. Deze bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam op 30 januari 2013, van 13.30 tot 17.30 uur. 

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst 'Regionale afstemming kantoor- en winkelontwikkelingen'