Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 januari 2020
AM treedt toe tot City Deal
Tijdens een feestelijk moment in aanwezigheid van minister Van Veldhoven tekenden twaalf nieuwe partijen de City Deal Elektrische Deelmobiliteit of de Green Deal Autodelen II. Als vijfde NEPROM-lid sloot AM zich aan bij de City Deal. De NEPROM ondertekende beide deals al bij de start in 2018.

Woensdag 18 december 2019 was een feestelijke dag. In aanwezigheid van minister Van Veldhoven kreeg de City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ er drie nieuwe partners bij en ondertekenden negen partijen de Green Deal Autodelen II. Bovendien reikte de minister twee door Natuur & Milieu georganiseerde prijzen uit voor het stimuleren van autodelen.

Meer massa nodig voor versnelling
NEPROM-lid AM was een van de drie toetreders tot de City Deal, naast Forum Invest en Buurauto. Harko Kloeze, projectdirecteur Bajes Kwartier, tekende namens gebiedsontwikkelaar AM. AM is het vijfde NEPROM-lid dat de City Deal ondertekent. Eerder tekenden BPD, Heijmans, Synchroon en Syntrus Achmea de City Deal al.
Reden voor AM om zich aan te sluiten bij de City Deal is tweeledig. “Enerzijds is het randvoorwaardelijk alle ervaringen met deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling te bundelen om te kunnen versnellen. Er is simpelweg meer massa nodig om het effect op duurzaam reisgedrag en het autobezit te kunnen bepalen,” legt Harko Kloeze uit. “Anderzijds is het in het belang van het project Bajes Kwartier om ervaring op te gaan doen met de ontwikkelde oplossing voor een multimodaal deelmobiliteitsaanbod. Dat doen we niet alleen, maar daarbij zoeken we de verbinding met de omgeving van het project om te onderzoeken hoe deelmobiliteit als wijkvoorziening functioneert.”

Leren van pilotprojecten
Doel van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit is het versnellen van de doorbraak naar het gebruik van elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling, wat moet leiden tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of kinderspeelplaatsen. De ondertekenaars van de City Deal onderzoeken via pilotprojecten onder andere wanneer elektrische deelmobiliteit aantrekkelijk wordt voor bewoners/gebruikers en in hoeverre de parkeernorm naar beneden kan bij toepassing van elektrische deelmobiliteit.

AM neemt deel met het project Bajes Kwartier in Amsterdam. In het gebied komen ruim 1.300 woningen, waarbij deelauto’s een belangrijk deel van de mobiliteitsbehoefte van de toekomstige bewoners zullen vervullen. Terwijl de plannen nog op de tekentafel liggen, wil AM de buurt al laten kennismaken met het concept. Daarom start zij een pilot waarbij er nu al deelauto’s in het gebied geplaatst worden. Zowel omwonenden als de werknemers van het projectbureau van het Bajes Kwartier kunnen de auto’s gaan gebruiken. AM hoopt uit de pilotfase lessen te kunnen trekken om nu een goed ontwerp te maken dat straks daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Daarnaast brengt AM ook de ervaringen in van de eerder opgeleverde mobiliteitshub op project Schoemaker Plantage in Delft die inmiddels ruim een jaar operationeel is.

Betrokkenheid NEPROM
De NEPROM tekende beide Deals al in 2018. De NEPROM wil hiermee actief bijdragen aan kennisdeling en -ontwikkeling.
Meer deelauto’s voor betere bereikbaarheid en schonere lucht
NEPROM tekent City Deal voor elektrische deelauto’s

Aansluiten bij City Deal nog mogelijk
Heb je ook interesse om je aan te sluiten bij de City Deal Elektrische deelmobiliteit? Toetreden is in principe op ieder moment mogelijk. Je kunt hiervoor het formulier voor aanvraag deelname City Deal Elektrische deelmobiliteit invullen en opsturen aan de secretaris van de City Deal. De stuurgroep beslist over je aanvraag. Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van de City Deal: Kees van der Reijden (06 - 53541188). Contactpersoon binnen de NEPROM is Margriet Schepman (070 - 387 9102).

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/city%20deal%20klein%202.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Citydeal%20klein.png

Tags