Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 mei 2018
Ambitie Nationale Woonagenda: jaarlijks 75.000 woningen
De NEPROM heeft de Nationale Woonagenda ondertekend. In het plan is er aandacht voor het versnellen van de woningbouw.

De NEPROM heeft op 23 mei de Nationale Woonagenda ondertekend, die onder regie van minister Ollongren is opgesteld. De Woonagenda moet ertoe leiden dat er jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd.

In de Nationale Woonagenda staan de prioriteiten van Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en het Rijk. Daarmee willen zij voor een beter werkende woningmarkt zorgen, voor zowel de korte als de lange termijn. Het is de bedoeling dat de VNG en IPO op korte termijn zich ook aansluiten bij de Woonagenda.

De gezamenlijk benoemde acties bepalen de koers voor de komende jaren voor alle betrokken partijen. Uitwerking en uitvoering van de acties uit de Nationale Woonagenda zal in verschillende trajecten, in verschillende samenstellingen en in verschillende snelheden gaan. 

"We moeten creatief zijn", aldus minister Ollongren. Er zal volgens haar gebouwd moeten worden op oude industrieterreinen, in havengebieden, aan de rand van steden en "soms zal er groen moeten worden opgeofferd". In het plan is aandacht voor drie punten: het versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de betaalbaarheid van het wonen.

De NEPROM heeft met haar tijdens de DVDP gepresenteerde Investeringsvisie alvast een eerste bijdrage geleverd aan die acties. NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen kwam bij BNR aan het woord over de Woonagenda: luister hier naar het fragment.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/nationalewoonagenda.jpg

Tags