Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer.jpg
Nieuws
9 februari 2021
Amsterdam geschrapt uit duurzaamheidsexperiment
Ollongren: ‘Dit betekent dat het experiment voor Amsterdam is afgelopen per 1 januari 2021. Vanaf die datum gelden de landelijke generieke energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 (de nieuwe BENG-eisen) en is er voor Amsterdam geen mogelijkheid tot het leveren van maatwerk.’

Op grond van een motie van Koerhuis (VVD) en Terpstra (CDA) heeft Minister Ollongren de gemeente Amsterdam geen toestemming gegeven een bestaand experiment met een aangescherpte EPC/duurzaamheidsnorm voort te zetten met een zwaardere variant van de huidige wetgeving (BENG).

NEPROM blijft in gesprek
De NEPROM had zich hier op verzoek van de leden en mede namens het Lente-akkoord hard voor gemaakt, omdat deze aangescherpte BENG-eisen niet tot milieuwinst leiden en erg hoge kosten veroorzaken. Wij blijven wel in nauw contact en constructief overleg met Amsterdam om een goede invulling te geven aan gedeelde ambities van de gemeente en marktpartijen om duurzaam te bouwen. ​Dat is een gezamenlijk en maatschappelijk belang. Net zo goed als betaalbaar en voldoende bouwen in het belang is van beide partijen en het collectief.​

Het vervolg
Bloemendaal (Blekersveld), Enschede, Giessenlanden (bedrijventerrein Betonson), Gooise Meren, Laren en Hilversum (Crailo), Harderwijk, Leusden, Zaanstad, Zuidhorn (woongebied tussen de Gasten) vallen nog wel onder het (hernieuwde) experiment. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk 1 januari 2022) worden lokaal aangescherpte duurzaamheidseisen sowieso mogelijk, los van bovenbedoelde experimenten onder de Crisis- en herstelwet.  Infrastructuur