Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 september 2011
Amsterdam verruimt normen sociale huur nieuwbouw
Amsterdam hanteert een ‘sociale grondprijs’ voor kavels waarop sociale woningen ontwikkeld worden. De gemeente wil dit uitgangspunt voor een deel verlaten.

Amsterdam hanteert een ‘sociale grondprijs’ voor kavels waarop sociale woningen ontwikkeld worden. Bij grote woningbouwlocaties en als gemiddelde voor de stad als geheel geldt een percentage van 30% sociale huurwoningen in de nieuwbouw.

De gemeente wil dit uitgangspunt voor een deel verlaten en staat toe dat het deel van de woningen die gebouwd worden op sociale grond, nu mag worden verhuurd aan mensen met middeninkomens. Wel is de regeling beperkt. Het geldt voor in totaal vijfhonderd sociale woningen die een hogere huur dan € 652,52 per maand mogen krijgen, met een maximum van achthonderd euro. Ook commerciële ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de regeling, mits zij voldoen aan de gestelde eisen.

De regeling is niet nieuw. Binnen het percentage sociaal kunnen op dit moment ook koopwoningen ontwikkeld worden. Deze koopwoningen moeten wel ontwikkeld worden met een MGE-constructie (waaronder Koopgarant), waarbij de koopwoningen minimaal 15 jaar lang betaalbaar zijn voor de middeninkomens. Voor de nieuw te ontwikkelen huurwoningen die onder de regeling vallen dienen minimaal 15 jaar in het huursegment tot € 800 per maand te vallen.

De verwachting is dat de aangepaste regeling per 1 januari 2012 ingaat. In de notitie "Marktpositie Middensegment" staan negen maatregelen die de positie van de middeninkomens op (vooral) de huurmarkt in Amsterdam moet verbeteren. Het gaat om maatregel 7.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/amsterdam-sociale-huur.jpg

Tags