Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 februari 2020
Amsterdams akkoord: meer betaalbare woningen
Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen, huur- en koopwoningen voor middeninkomens in Amsterdam. De gemeente, IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM gaan daarom zorgen voor meer betaalbare woningen.

De betaalbaarheid van woningen, vooral voor middeninkomens, staat in Amsterdam enorm onder druk. Vandaag ondertekenen de gemeente Amsterdam, de leden van de IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM daarom een intentieverklaring om samen te zorgen voor meer betaalbare woningen in Amsterdam. De afspraken moeten zorgen voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen, het betaalbaar blijven van bestaande woningen en het toewijzen van woningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners.

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen in Amsterdam, maar door de ontwikkelingen op de woningmarkt is er een groot tekort aan sociale huurwoningen en huur- en koopwoningen voor middeninkomens. Tegelijk is het door de stijgende bouwkosten een uitdaging om de bouwproductie op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen jaren.

In de intentieverklaring staan afspraken over de bouw van nieuwe woningen voor middeninkomens, het betaalbaar houden van bestaande woningen en het toewijzen van huurwoningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners. Deze afspraken moeten de bouwproductie stimuleren en de huurstijgingen beperken. De gemeente zal zich sterk maken voor de bouw van huur- en koopwoningen voor middeninkomens tegen een acceptabel rendement door passende grondprijzen te rekenen. Waar mogelijk worden de woningcorporaties betrokken voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. De Amsterdamse woningcorporaties zijn tevreden met deze afspraken en gaan ervan uit dat zij door deze samenwerking meer sociale huurwoningen kunnen bouwen.

IVBN-bestuurder Gertjan van der Baan: “Wij zien deze intentieverklaring als een belangrijke eerste stap om weer te kunnen investeren in middenhuur en overige vrije sectorhuur in Amsterdam. De volgende stap is dat we dit met ieders inzet ook daadwerkelijk realiseren. Om aan de enorme vraag naar woningen in de Metropoolregio Amsterdam te voldoen zijn veel meer woningbouwlocaties nodig en daarop aansluitend goed openbaar vervoer."

Wethouder Laurens Ivens (Wonen en Bouwen): “Met deze afspraken hebben we de juiste partners aan boord om te zorgen voor extra betaalbare woningen die ook langdurig betaalbaar blijven. We kunnen met zijn allen zorgen dat die woningen gebouwd worden die het hardst nodig zijn en dat bestaande woningen betaalbaar blijven, zodat Amsterdam een gemengde stad kan blijven waar voor iedereen plek is, met een dikke of dunne portemonnee.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken): “Amsterdam is blij dat er afspraken zijn gemaakt met partners voor de lange termijn. De gemeente stelt transparante grondprijzen beschikbaar waarmee voor de productie van nieuwe en het behoud van bestaande betaalbare woningen gezorgd kan worden. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit blijven hiermee gewaarborgd.”

Vastgoed Belang-directeur Laurens van de Noort: “De basis ligt er om samen te werken aan een beter bewoonbaar Amsterdam. Particuliere beleggers laten hiermee zien een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke investeringen in nieuwe woningen en zich in te willen zetten voor degene die het nu het moeilijkst hebben op de woningmarkt. Op deze basis werken we de komende periode verder.”

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: “Deze intentieverklaring onderstreept dat partijen bereid zijn de samenwerking aan te gaan om de woningbouw in Amsterdam aan te jagen en betaalbaar te houden, zowel koop als huur. Het is daarbij van grote waarde dat Amsterdam bereid is om haar grondprijsmethodiek tegen het licht te houden met als doel dat grondprijzen veel sneller en op transparante en voorspelbare wijze tot stand komen zodat partijen zonder onnodige vertragingen tot ontwikkeling en realisatie kunnen komen.”

Afspraken huurverhoging
Voor nieuwe middenhuurwoningen kunnen de beleggers voortaan jaarlijks een huurverhoging van inflatie plus 1% rekenen. Voor zittende huurders in bestaande middenhuurwoningen hebben de leden van IVBN en Vastgoed Belang afgesproken de huurverhoging vanaf 1 juli 2020 de komende vier jaar ook te beperken tot maximaal 1% boven inflatie. Deze afspraken worden herzien als er landelijk of lokaal regelgeving komt die invloed heeft op deze afspraken.
 
Update 4 februari
Maandagmiddag (3-2) werd de intentieverklaring ondertekend door genoemde partijen.
Intentieverklaring bulletin en website groot.jpgOp de foto (vlnr): Gertjan van der Baan (Vesteda), Desirée Uitzetter (NEPROM), Laurens Ivens (gemeente Amsterdam), Laurens van de Noort (Vastgoed Belang) en Egbert de Vries (AFWC).
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Intentieverklaring.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Intentieverklaring.png

Tags