Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 juni 2015
Archeologie en de Omgevingswet
De NEPROM maakt zich - samen met met LTO Nederland en Cascade (delfstoffenwinning) - hard voor betere omgang met archeologische monumenten onder de nieuwe Omgevingswet.
De NEPROM maakt zich - samen met met LTO Nederland en Cascade (delfstoffenwinning) - hard voor betere omgang met archeologische monumenten onder de nieuwe Omgevingswet.

Gemeenten geven gronden vaak een ‘archeologische dubbelbestemming’. Dit betekent een extra bescherming of laag bovenop de reguliere bestemming. Soms gaat het om een groot deel of het hele grondgebied van een gemeente dat zo'n dubbelbestemming krijgt. Vanwege deze status is extra (archeologisch) onderzoek vereist alvorens de grond te kunnen bewerken, bebouwen of afgraven.

De ervaring leert, dat die onderzoeken meestal geen archeologische vondsten opleveren. Wij erkennen het belang van bescherming van archeologische monumenten, maar op deze manier zijn de onderzoekslasten disproportioneel en te hoog.

Gezamenlijk pleiten we ervoor dat deze status alleen toegekend mag worden als actueel en lokaal onderzoek aantoont dat de dubbelbestemming nodig is. Dus als er voldoende trefkansen zijn. Dit is in lijn met de Omgevingswet, die onderzoekslasten poogt te verminderen en beperken.

Het CDA heeft een amendement ingediend conform onze insteek. Het amendement wordt door de Minister gesteund. 24 juni wordt de Omgevingswet plenair behandeld. Over de amendementen en de wet wordt later gestemd.

Lees hier de brief van bovengenoemde organisaties aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Zie ook: "Archeologieregels moeten realistischer" (via Binnenlands Bestuur)

Aanvulling d.d. 8 juli 2015:
De Tweede Kamer heeft op 1 juli ingestemd met het amendement van het CDA.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/archeologie.jpg

Tags