Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 maart 2024
Archeologie en initiatiefnemers
NEPROM-leden waarderen de samenwerking met de archeologische sector, maar benadrukken de noodzaak van voorspelbaarheid en proportionaliteit in vergunningverlening en onderzoekslasten.

Uit navraag blijkt dat NEPROM-leden tevreden zijn over de samenwerking met de archeologische sector, mits gemeenten voorspelbaar handelen bij de vergunningverlening en onderzoekslasten proportioneel en niet onverwacht hoog zijn.

NEPROM gaat hierover regelmatig in gesprek met overheden en de archeologische sector. Martijn van Gelderen van BPD vertegenwoordigt NEPROM in een groep experts genaamd het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD). Deze groep beheert de regels voor archeologisch werk, genaamd de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Tijdens een bijeenkomst van de CCvD op 14 maart werden bovengenoemde punten besproken. NEPROM benadrukte tijdens het overleg de integrale belangenafweging waar gemeenten voor staan op grond van de Omgevingswet. Veel aspecten komen aan bod in het kader van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Het is belangrijk dat de KNA gemeenten handvatten biedt om die belangenafweging te maken en keuzes over archeologisch onderzoek goed te motiveren. Vanuit die optiek wil NEPROM graag meedenken over de doorontwikkeling van de KNA. ​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/bouwen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/bouwen.jpg

Tags