Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
17 december 2014
Asscher vraagt het onmogelijke
Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer op grond waarvan de hele (bouw)keten aansprakelijk wordt voor de betaling van achterstallig loon.

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer op grond waarvan de hele (bouw)keten aansprakelijk wordt voor de betaling van achterstallig loon.

De Minister zegt dat het gaat om voorkoming van schijnconstructies, maar het wetsvoorstel is breder en gaat verder dan situaties waarin evident sprake is van uitbuiting van werknemers of oneerlijke concurrentie. In laatstgenoemde gevallen kan de Minister wél op steun van de NEPROM rekenen, maar in deze vorm absoluut niet. De NEPROM heeft een uitgebreide brief met haar bezwaren naar de minister gestuurd.

Het voorstel bevat volgens de NEPROM geen reële mogelijkheden voor opdrachtgevers om zich vrij te pleiten. Als men aan zou willen tonen dat men niet-verwijtbaar gehandeld heeft, zijn daar te veel tijd, geld en administratieve lasten mee gemoeid. Bedrijven zijn niet voldoende geëquipeerd om hieraan te voldoen. Voorts komt de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en persoonsgegevens in het geding als het voorstel kracht van wet zou krijgen. De NEPROM zoekt ook bij andere partijen draagvlak voor haar standpunt, maar ziet bij de grote maatschappelijke organisaties nog weinig doeltreffend acteren op dit terrein.


Daarnaast bevat de wet een – ook volgens de Raad van State - onwenselijke aanscherping van de Wet arbeid vreemdelingen. Er wordt een risicoaansprakelijkheid met terugwerkende kracht ingevoerd met betrekking tot de vaststelling en de verstrekking van de identiteit van personen. Ook dit punt is onacceptabel omdat het voorbij gaat aan de praktijk, de realiteit en de taak van de Inspectie SZW.

Voor het NEPROM-standpunt, een uitgebreide toelichting en door de NEPROM geschetste alternatieven kunt u de brief aan Minister Asscher hier nalezen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/asscher.jpg

Tags