Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Wiebes%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Wiebes%20klein.png
Nieuws
3 december 2019
Beëindiging ISDE subsidie veel te abrupt
De Lente-akkoord partners (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw) hebben op 29 november schriftelijk gereageerd op de aankondiging van minister Wiebes dat hij met ingang van 1 januari 2020 geen ISDE-bijdragen meer ter beschikking wil stellen voor nieuwbouw.

Volgens de Lente-akkoord partners is de tijd tussen bekendmaking en invoering van de maatregel – slechts zes weken – veel te kort. In hun brief aan minister Wiebes stellen zij dat ‘het wegvallen van deze subsidie per 1 januari 2020 zorgt voor onvoorziene meerkosten in vrijwel alle nu in ontwikkeling zijnde nieuwbouw woningbouwplannen met warmtepompen’. Zij reageren hiermee op de Kamerbrief van 12 november waarin de minister aankondigt dat de ISDE per 1 januari 2020 op een aantal punten zal wijzigen. ‘Het gaat daarbij om (…) het niet meer subsidiëren van investeringen in nieuwbouwwoningen waarvoor de gasaansluitplicht is komen te vervallen’, aldus Wiebes. De Lente-akkoord partners verzoeken de minister om nieuwbouw niet per 1 januari 2020 uit te sluiten van de ISDE subsidie.

Lees meer