Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 maart 2023
Bedenkingen bij regulering middenhuur
De NEPROM steunt het doel van de middenhuurregulering, maar heeft ernstige bedenkingen bij de uitwerking in het wetsvoorstel betaalbare huur. In onze reactie stellen we een aantal aanpassingen voor.

In onze reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel betaalbare huur schrijven wij dat we het doel van regulering van het middensegment steunen. Regulering is echter niet dé oplossing voor het tekort aan woningen. De prioriteit moet liggen bij het stimuleren van nieuwbouw om het woningtekort op te lossen. Het wetsvoorstel werpt daarentegen juist extra hobbels op voor nieuwbouw.  

De uitwerking van de eerder gepresenteerde hoofdlijnen in het voorliggende wetsvoorstel, in samenhang met andere wijzigingen in wet- en regelgeving en het huidige economische klimaat, brengt grote risico’s en onzekerheden met zich mee voor beleggers. Dat zal zich vertalen in lagere aankoopprijzen voor nieuwbouwwoningen in het middenhuursegment. Daardoor worden hele nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen onhaalbaar en komt de nieuwbouwproductie ernstig in gevaar. Dit maakt ons minder positief over de regulering dan we eerder waren.

We benadrukken dat stabiel overheidsbeleid van groot belang is voor investeerders om te blijven investeren. We zouden een pas op de plaats moeten maken om te kijken hoe dit wetsvoorstel, de vele andere beleidswijzigingen en wetsvoorstellen die op de sector afkomen en de sterk veranderende conjunctuur zich verhouden tot een integraal, gedeeld beeld van wat we er nodig is in de hele woningmarkt. Maar die tijd is er niet. Verder uitstel en nieuwe onduidelijkheid zijn namelijk funest voor de investeringsbereidheid. Daarom pleiten wij ervoor het wetsvoorstel betaalbare huur op een aantal punten aan te passen om de risico’s voor beleggers beheersbaarder te maken en de investeringscondities voor nieuwbouw op peil te houden. Het verdient de voorkeur dat de invoering van regulering met een zo breed mogelijk politiek draagvlak gebeurt. Dat is volgens ons op dit moment de best mogelijke garantie voor stabiliteit in de toekomst en voor het zo weinig mogelijk schaden van het investeringsklimaat.

De belangrijkste punten zijn de cap op de WOZ, veranderingen in de WOZ-waarde, de indexatie van de huurprijzen, de samenloop tussen landelijke en gemeentelijke regels en de tijdelijke prijsopslag voor nieuwbouw. Deze en andere punten lichten wij toe in onze brief en de uitgebreide bijlage. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/middenhuur%20bouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/middenhuur%20bouw.jpg

Tags