Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 januari 2015
Belastingvrij schenken voor eigen woning kan nog steeds
Per 1 januari is de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vervallen, maar belastingvrij schenken kan nog steeds.

Per 1 januari 2015 is de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vervallen. Deze was bedoeld voor de aankoop, het aflossen van een (rest)schuld of de erfpachtcanon, of voor verbetering en onderhoud. De vrijstelling gold voor iedereen, ongeacht leeftijd of de relatie tussen schenker en ontvanger.

Hoge belastingvrije schenkingen zijn nog steeds mogelijk. Wel zijn hieraan meer voorwaarden verbonden. De ontvanger (of zijn of haar partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking kan alleen nog gedaan worden door de ouders.

Voor de financiering van een eigen woning kan de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.322 worden verhoogd tot € 52.752 in 2015. Voor een stel waarbij de ouders van beide partners de maximale schenking benutten, kan de belastingvrije schenking dus oplopen tot meer dan € 105.000!

Van de eenmalig verhoogde vrijstelling kan slechts één keer gebruik worden gemaakt en het bedrag kan niet over meerdere jaren worden verdeeld. Hierop geldt de volgende uitzondering. Kinderen die voor 1 januari 2010 al gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, kunnen gebruik maken van de aanvullende vrijstelling van € 27.432 voor de financiering van een eigen woning, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Lees de details van de schenkingsvrijstellingen op de site van de Belastingdienst.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/belastingontduiking.jpg

Tags