Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 mei 2014
Bereken de verwachte energierekening van nieuwbouwwoning
Er is nu een uniforme berekeningsmethodiek om de energierekening van een nieuwbouwwoning te kunnen voorspellen.

Dit bericht is verzonden door het Lente-akkoord namens NEPROM, Aedes, Bouwend Nederland en NVB.

Hoe hoog is de energierekening van een nieuwbouwwoning? Tot nu toe was dat een black box. Vanaf nu gaat dat veranderen. In opdracht van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw heeft DPA Cauberg Huygen een uniforme berekeningsmethodiek opgesteld om de energierekening van een nieuwbouwwoning op een genormeerde manier te voorspellen.

Met de berekeningsmethodiek Energiezuinige Nieuwbouw heeft een ontwikkelaar snel inzicht in de toekomstige energienota van een gemiddelde eindgebruiker. Ook kunt u verschillende energieconcepten met elkaar vergelijken. Vervolgens kunnen geïnteresseerde kopers en huurders de diverse nieuwbouwwoningen in de ‘etalage’ op energiekosten met elkaar vergelijken. Ontwikkelaars en bouwers kunnen hiermee ook beter het grote voordeel van energiezuinige nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw laten zien. Een eenvoudig instrument dat hiervoor geschikt was ontbrak tot dusver.

EPC-score zegt weinig over hoogte energienota
De mate van energiezuinigheid van een nieuwbouwwoning wordt op dit moment weergegeven met een EPC-score. Deze score wordt berekend op basis van de EPG (NEN 7120). Deze EPC-score geeft geen informatie over de te verwachten energienota. Daarnaast berekent de EPC alleen het gebouwgebonden energiegebruik, terwijl een bewoner ook een huishoudelijk energiegebruik heeft. Hierdoor ontstaan vaak misverstanden in de communicatie met toekomstige gebruikers.

Uniforme bepalingsmethodiek op papier gezet
De nieuwe methodiek beschrijft eenvoudig, eenduidig en transparant de berekeningsmethode en uitgangspunten voor een energiekostenberekening voor nieuwbouwwoningen. Het sluit aan op de berekeningsmethodiek van NEN 7120.

Er wordt uitgegaan van een huishouden van gemiddeld 2,2 personen. In de methodiek is rekening gehouden met het huishoudelijke energieverbruik: gemiddeld 2399 kWh per jaar. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de tarieven voor energie, heffingen, vastrecht en andere variërende factoren.
Natuurlijk moet de gerealiseerde woning wel overeenkomen met de ontwerp uitgangspunten van de berekening. Door gebruik te maken van de oplevertoets kan de ontwikkelaar/bouwer hier zekerheid in scheppen.

De bepalingsmethodiek is aangeboden aan softwarebouwers van EPC-rekenmethoden met het verzoek dit als aanvullende module op te nemen in hun software. 

Download: Energiekosten nieuwbouw woningen – Uniforme bepalingsmethodiek

Nibud, Vereniging Eigen Huis, Aedes, EnergieSprong, het Lente-akkoord en de voorzitter van de EPC-normcommissie hadden zitting in het klein comité dat het onderzoek heeft begeleid. Jos de Vries (Bouwfonds Ontwikkeling) trad op als voorzitter. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/vastgoed-geld2.jpg

Tags