Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 november 2019
Besluit milieueffectrapportage wordt aangepast
Los van het gesneuvelde PAS bestaat er een ongelukkige samenloop tussen de passende beoordeling (natuurwetgeving) en de (plan-)milieueffectrapportage (mer) (milieuwetgeving). De NEPROM heeft de Minister een oplossing gevraagd.

Door stikstof last van samenloop plan-mer en passende beoordeling?

Los van het gesneuvelde Programma Aanpak Stikstof bestaat er een ongelukkige samenloop tussen de passende beoordeling (natuurwetgeving) en de (plan-)milieueffectrapportage (mer) (milieuwetgeving). Door de huidige stikstofcrisis pakt dit extra vervelend uit. Het is (tot op zekere hoogte) namelijk dubbelop en een onnodige stapeling van onderzoeken. De NEPROM heeft de Minister een oplossing gevraagd, met leden en anderen uit de praktijk. De wet biedt namelijk een haakje voor een 'uitzondering’. 

In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) wordt dit verder ingevuld. Het wordt in bepaalde gevallen mogelijk dat de verplichting tot het verrichten van een passende beoordeling niet automatisch betekent dat ook een mer voor een plan moet worden gemaakt. Het gaat om kleine gebieden en kleine wijzigingen die geen aanzienlijke milieueffecten hebben, zoals voor kleinschalige woningbouw. Als een plan direct mer-plichtig is, geldt de bepaling niet. En de onderbouwing van het bestemmingsplan verdient in de relevante gevallen echt extra aandacht. Dat kan met de betrokken gemeente afgestemd worden. 

Het concept moet nog behandeld worden door de Staten-Generaal en treedt in werking nadat het in het Staatsblad gepubliceerd is.

De NEPROM is zeer tevreden dat de signalen vanuit de praktijk zo snel en adequaat opgepakt zijn door het Ministerie. Het is een goed voorbeeld hoe de Crisis- en herstelwet kan helpen om laaghangend fruit te plukken; op een manier waar die volgens ons voor bedoeld is: het versnellen van procedures en het voorkomen van onnodige onderzoekslasten.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Wei%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Wei%20website.png

Tags