Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/kaart%20nh.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/kaart%20nh.jpg
Nieuws
24 september 2020
Besluitvorming Provinciale omgevingsverordening Noord-Holland
Een groot deel van de provincie Noord-Holland krijgt op 5 oktober de status van Bijzonder Provinciaal Landschap.

Tijdens de klankbordgroep marktpartijen op 23 september werd stilgestaan bij de aanstaande vaststelling van de nieuwe Provinciale omgevingsverordening op 5 oktober. Een groot deel van de provincie krijgt dan de status van Bijzonder Provinciaal Landschap, waardoor er niet meer gebouwd mag worden.

De klankbordgroep constateerde dat hierdoor veel woningbouwontwikkelingen die al lange tijd in voorbereiding zijn worden afgebroken, en niet gemakkelijk opnieuw kunnen worden opgestart. Er werd op aangedrongen om de deur niet helemaal dicht te gooien en om ruimte te houden om de verschillende ruimtelijke opgaven in de provincie te kunnen blijven dienen (woningzoekenden, natuurontwikkeling, leefbaarheid van dorpen).

Verschillende partijen hebben aangegeven een brandbrief te willen sturen voorafgaand aan de Provinciale Staten vergadering op 5 oktober. Het afbreken van woningbouwontwikkelingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd is niet in lijn met Rijksbeleid en moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Discussielocaties
De Provincie heeft een lijst met discussielocaties opgesteld die al lange tijd in voorbereiding zijn, en waarover separaat beslist wordt op 5 oktober. Tijdens de vergadering van de Statencommissie op 21 september vond een laatste inspraakronde hierover plaats. Door het grote aantal insprekers, waaronder veel gemeenten, is de inhoudelijke behandeling ervan verzet naar de vergadering op 29 september. Die vergadering is digitaal te volgen.