Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/logos/ProvincieZH-logo.jpg
Nieuws
27 november 2017
Bestuurlijke Conferentie Verstedelijking Zuid-Holland
Mede op verzoek van de Provincie Zuid-Holland nodigen wij je uit voor de conferentie Toekomstbestendige verstedelijking.

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland brengen wij onderstaande uitnodiging voor de bestuurlijke conferentie over verstedelijking onder je aandacht. Onderdeel van de bijeenkomst is de presentatie van de Verstedelijkingskaart 2010-2040 en een gesprek hierover met een discussiepanel en met de zaal. Namens de NEPROM neemt Patrick Joosen deel aan dit panel.

De NEPROM heeft in de afgelopen maanden deelgenomen aan diverse gesprekken en bijeenkomsten over de verstedelijkingskoers van Zuid-Holland. Wij hebben daarbij herhaaldelijk benadrukt dat het gevoel van urgentie voor de korte en langere termijn ontbreekt. Wij nodigen je van harte uit om je aan te melden voor de conferentie en jouw stem te laten horen. Je kunt je aanmelden bij Inge van Westbroek (06 5544 9418).

Uitnodiging van de provincie Zuid-Holland
Graag nodigen wij u uit voor de bestuurlijke conferentie Toekomstbestendige verstedelijking... En nu realiseren! Tijdens deze conferentie willen wij met u de stap van planontwikkeling naar realisatie zetten ten aanzien van de verstedelijking in Zuid-Holland.

De conferentie zal worden gehouden op donderdag 7 december a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Broodfabriek te Rijswijk, met ontvangst vanaf 9.30 uur, en is bedoeld voor publieke en private partijen, vervoerders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Dagvoorzitter is Martijn de Greve, presentator van het politieke praatprogramma WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1.

In het eerste deel van het programma presenteren wij de Verstedelijkingskaart 2010-2040 met de stand van zaken van realisatie en planvorming. Hierbij bieden wij ook inzicht in de actuele stand van zaken over woningbouw nabij HOV. Aan de hand van deze presentatie heeft u de kans om met een panel van publieke en private partijen in debat te gaan over de inzichten die de kaart biedt. Gaat het lukken om toekomstbestendig te realiseren? Hoe gaan we dat met elkaar doen?

Na de pauze gaan we in gesprek over de mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en bedreigingen om te kunnen starten met vernieuwende verstedelijkingsafspraken tussen overheid en markt in relatie tot bereikbaarheid, economie, vitaliteit en verduurzaming. Wat heeft u nodig om in 2018 voortvarend aan de slag te kunnen?

Tevens staan we stil bij de resultaten van de campagne ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’ waarin de provincie inwoners, vastgoedontwikkelaars en ondernemers heeft uitgenodigd om mee te denken over slimme oplossingen voor de aanpak van transformatie en leegstand in onze regio.

Graag zien we u op de bestuurlijke conferentie Verstedelijking op donderdag 7 december van 10:00 - 13:00 uur (inclusief lunch) bij de Broodfabriek in Rijswijk.

U kunt zich aanmelden bij Inge van Westbroek (06 5544 9418).